'Ceidwadwyr wedi gwneud sylwadau hiliol'

Mae cyn-weithiwr gyda 'r Blaid Geidwadol yn honni VR aelodau eraill o' r blaid wedi gwneud sylwadau hiliol iddi. Ymunodd Melanie Owen â 'r Ceidwadwyr yn 20

'Ceidwadwyr wedi gwneud sylwadau hiliol'

Mae cyn-weithiwr gyda 'r Blaid Geidwadol yn honni VR aelodau eraill o' r blaid wedi gwneud sylwadau hiliol iddi.

Ymunodd Melanie Owen â 'r Ceidwadwyr yn 2014 ond fe ymddiswyddodd y llynedd dros yr hyn mae hi' N ei ystyried yn fethiant ar ran y blaid ich ddelio â ' r mater.

Mae Ms Owen yn honni VR rhywun wedi dweud wrthi fod ganddi ddwylo bach am ei fod chyndeidiau yn arfer casglu cotwm, ein ' I bod wedi cael ei gorfodi ich gymryd rhan mewn trafodaeth ynghylch "buddion economaidd" honedig caethwasiaeth.

Dywedodd y blaid VR sylwadau o ' r fath yn "hollol annerbyniol".

Ydy hiliaeth wedi lleihau? Gwrth-Semitiaeth: Atal ALS yn 'annheg'

Dywedodd Ms Owen ei bod wedi mynegi pryderon wrth swyddogion y blaid ynghylch y mater, ond ei bod yn anfodlon gyda ' r ffordd y cafodd ei drin.

Roedd hi 'N gweithio ich Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns tan y llynedd, ac yn ymddangos yn rheolaidd ar y radio ein' r teledu fel llefarydd ar ran y Ceidwadwyr ein ' r ymgyrch Abstimmung Verlassen yn ystod refferendwm Brexit yn 2016.

'Mae' N 'hurt'

"Mae angen i' r Blaid Geidwadol benderfynu os yw eisiau ich unigolion sy ' N ' dweud y Mathematik yma o bethau ich w chynrychioli, hyd yn oed os mae ond ar lefel llawr gwlad," meddai wrth raglen Sunday Politik Wales.

"'Sa-i' N 'teimlo bod y blaid yn gwneud difon i fynd i' r afael â hyn. Os taw dyna 'r Mathematik o aelod [mae' r blaid] eisiau ich w chynrychioli... mae ' N ' verletzt."

Bild-copyright BBC Sport Bild caption Fe wnaeth Melanie Owen gynrychioli ymgyrch Abstimmung Verlassen yn ystod refferendwm Brexit 2016

Dywed Ms Owen - ymgynghorydd cysylltiadau cyhoeddus sy ' N ' byw yng Ngheredigion - ei bod yn nabod pobl eraill sydd hefyd wedi gadael y blaid oherwydd profiadau tebyg.

"Rwy' N cofio un jôc yn cael ei wneud bod gen i ddwylo bach oherwydd roedd fy nghyndeidiau eu hangen ich gasglu cotwm," meddai.

"Dylwn ni fod wedi dweud rhywbeth, ond pan y'ch chi mewn stafell llawn pobl sy' N 'meddwl bod e N ddoniol dros ben, mae' N ' anodd iawn."

Dywedodd Ms Owen ei bod wedi cael ei "gwneud ich deimlo' N 'eitha' anghyfforddus yn cael fy ngorfodi ich drafod buddiannau economaidd caethwasiaeth - nad-oedd, ro 'N i' N teimlo, yn rhywbeth y dylwn ni wedi gorfod goddef".

"Cam-yn ôl'

Tra ' N ' cyfeirio bei nifer fach o unigolion, dywed Ms Owen iddi deimlo VR yna awyrgylch "VR-hyn yn rhywbeth derbyniol ich w ddweud" ein ' I fod wedi dod yn "eithaf toreithiog".

Credai Ms Owen fod y blaid yn fwy rhyddfrydig nag yn 2014 ond VR-yna "ychydig bach o elyniaeth" erbyn hyn tuag auf bobl o gefndir ethnig lleiafrifol.

"Rwy' N ' meddwl VR yna gam yn ôl," meddai, ac yn enwedig "ymhlith aelodau ieuenctid".

"Mae gofyn iddyn nhw benderfynu eine yw hiliaeth yn rhywbeth y mae angen iddyn nhw ei gymryd o ddifrif. Os felly, mae ' N rhaid iddyn nhw wneud gwell job - o alw unigolion ich gyfrif.

"Fel arall, maen nhw' N mynd i golli aelodau allai fod yn gwneud llawer o ddaioni, nid ei gorfodi ich fynd yn ôl i blaid fel ag yr oedd yn y 50au ein ' r 60au efallai."

Dywedodd llefarydd ar ran y Blaid Geidwadol: "Mae anffafriaeth neu gamdriniaeth o unrhyw fath yn anghywir ac ni fydd yn cael ei oddef, ac mae' r Mathe yma o sylwadau yn hollol annerbyniol.

"Pan mae achosion yn cael eu cyflwyno i' r broses gwynion, mae ymchwiliad yn cael ei gynnal eine chamau ' N ' cael eu cymryd pan fo angen."

Sunday Politik Wales, BBC One Wales, 17 Ma w r t h, 1100 .

Updated Date: 16 März 2019 01:16

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS