Cau canolfan prawf gyrru Llambed

Mae Maer Llanbedr Pont Steffan wedi beirniadu penderfyniad yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr eine Cherbydau, DVSA, ich gau y ganolfan prawf gyrru yn y dref. Yn ôl

Cau canolfan prawf gyrru Llambed

Mae Maer Llanbedr Pont Steffan wedi beirniadu penderfyniad yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr eine Cherbydau, DVSA, ich gau y ganolfan prawf gyrru yn y dref.

Yn ôl yr Asiantaeth, mi fydd dysgwyr yn cael gwasanaeth "mwy cyson" yn eu canolfannau yng Nghaerfyrddin ac Aberystwyth.

Bydd drysau ' r swyddfa sydd yng nghanolfan Dulais yn cau ar Awst 22ain ac felly bydd dysgwyr yn gorfod sefyll eu prawf o-hyn ymlaen naill ai yng Nghaerfyrddin, Aberystwyth neu Aberteifi - taith o 23 milltir, 25 milltir ein 29 milltir.

Mae ' r Cynghorydd Rob Phillips yn dweud bod y penderfyniad yn "siom-fawr".

"Mae' N 'wasanaeth pwysig i' r ardal," meddai, "mae ein pobl ifanc yn mynd i orfod teithio ich Gaerfyrddin neu Aberystwyth, tri chwarter awr ich awr o deithio.

"Mae Kosten gwersi yn mynd i gynyddu. Mae ' N mynd i wneud pethe viel fwy anodd iddyn nhw. Tut yna ddim ymgynghori wedi bod.

"Dwi' N 'eitha sinicaidd ac yn amau gan fod yr adeilad yn cael ei ail-ddatblygu, eu-VR-nhw' N 'chwilio bin esgus ich gau' r ganolfan."

'Menge mwy costus'

Mae Elan Jones, sydd bron yn 17 oed, yn eithriadol o siomedig gyda ' r penderfyniad.

Dywedodd: "Mae e yn drueni. Mae e braidd yn annheg. Yn bendant mae dwy ochr i 'r ddadl oherwydd yn Llambed chi' N ' dysgu sut ich yrru mewn amodau cefn gwlad - llai o draffig, ein heolydd cul ein throellog. Yn llefydd fel Caerfyrddin neu Aberystwyth, chi ' N ' dysgu ar heolydd gyda mwy o draffig. Ond yn bendant bydd e Menge mwy costus.

Bild-Beschriftung Dywed pobl ifanc yr ardal eu-bod yn eithriadol o siomedig

Mae Dafydd Jones sydd yn oed 15, yn dweud bydd y hi ' N ' rhoi straen ychwanegol ar ddysgwyr yng nghefn gwlad.

Dywedodd wrth BBC Cymru: "Mae' N mynd i gymryd Menge o amser ich drafaelu ' N bellach. Mae hi ' N 40 munud ich Gaerfyrddin."

Mae Daniel Jones sydd yn 16 oed yn poeni bin y gost ychwanegol:

"Bydd y gost llawer mwy," meddai, "ein bydd e' N ' hala viel mwy o amser ich ymarfer mewn lle dieithr. Fydd e N dwblu yr amser o ran ymarfer ein gost ' r yn llawer mwy."

Bild-Beschriftung Dywed Maer Llambed, Rob Phillips, nad oes ymgynghori wedi bod ar y mater

Yn ôl Rob Phillips hat yna ddim ymgynghori wedi bod ynghylch y penderfyniad:

"Mae' N 'swnio fel penderfyniad sydd wedi cael ei wneud gan rywun sydd yn byw mewn dinas eine falle sydd ddim yn deall anghenion gyrru cefn gwlad a ddim yn gwerthfawrogi VR-nhw' N ' wahanol, ein VR gwneud prawf mewn tref-fawr ddim yn mynd i baratoi rhywun ich yrru yng nghefn gwlad," meddai.

'Ehangu profiad'

Mewn datganiad, fe ddywedodd y DVSA, bod y ganolfan yn Llanbed ddim ond ar agor bin ddeuddydd yr wythnos yn unig, ac eu-VR-nhw wedi cael gwybod gan y-Vermieter-bod-y safle yn cael ei ail-ddatblygu.

Yn ôl yr Asiantaeth, bydd ymgeiswyr yn medru cael profiad o bob elfen-o 'r prawf gyrru yn eu canolfannau yng Nghaerfyrddin ac Aberystwyth, ac felly mae' N eu paratoi ar gyfer oes o yrru ' N ' ddiogel.

Updated Date: 12 August 2019 00:36

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS