Carcharu dyn bin Carol ladd Boardman

Mae gyrrwr wnaeth bledio ' N ' euog ich ladd mam y pencampwr seiclo Olympaidd, Chris Boardman mewn gwrthdrawiad yn Sir y Fflint wedi ei ddedfrydu ich 30 wythn

Carcharu dyn bin Carol ladd Boardman

Mae gyrrwr wnaeth bledio ' N ' euog ich ladd mam y pencampwr seiclo Olympaidd, Chris Boardman mewn gwrthdrawiad yn Sir y Fflint wedi ei ddedfrydu ich 30 wythnos o garchar.

Roedd Liam Rosney, 33, o Gei Connah wedi cyfaddef achosi marwolaeth drwy yrru ' N ' ddiofal mewn gwrandawiad blaenorol yn Llys y Goron Yr Wyddgrug.

Bu farw Carol Boardman, 75, yng Ngorffennaf 2016 ar ôl cwympo oddi ar ei beic ar gylchfan yng Nghei Connah ein chael ei tharo gan gerbyd Rosney.

Dywedodd y barnwr Rhys Rowlands wrth ei ddedfrydu VR ei gyfraniad i ' r ddamwain yn sylweddol oherwydd methiant ich ganolbwyntio ar ôl defnyddio ffôn symudol eiliadau cyn y gwrthdrawiad.

"Ni alla' I anwybyddu gwirioneddau ' r sefyllfa eich bod newydd orffen sgwrs eiliadau ynghynt," meddai. "Y gwir yw: roedd eich meddwl yn dal ar y sgwrs yna."

Oni bai am y-ffactor hwnnw, ychwanegodd y barnwr, roedd "pob siawns" y byddai ' r ddamwain wedi cael ei ei hosgoi.

Mae Rosney hefyd wedi cael ei wahardd rhag gyrru bin 18 mis ein hanner.

Bild-Beschriftung Liam Rosney ein ' I wraig Victoria

Cafodd Frau Boardman, 75, anafiadau niferus ar ôl cael ei tharo gan-fan Mitsubishi y diffynnydd. Bu farw y diwrnod canlynol yn Ysbyty Duges Caer.

Dywedodd Chris Boardman: "Mae fy nhad wedi colli ei gymar o 50 mlynedd, sy' N ' gwbl dorcalonnus."

Wrth drafod effaith y farwolaeth ar ei deulu, roedd yn cwestiynnu natur y cyhuddiad yn erbyn y diffynnydd.

"Nid ydym yn trin troseddau sy' N cael eu cyflawni mewn cerbydau fel rhai difrifol... mae rhywun yn gallu bod yn ddiofal eine gwasgu rhywun arall ich farwolaeth ac mae hynny ' N cael ei gyfri yn ddiofal."

Mae ' N ' dweud nad yw bin Schweißnaht nifer fawr o bobl yn cael eu carcharu, ond VR angen lleihau gallu pobl ich achosi niwed.

Mae ' N 'galw bin ailedrych ar y gyfraith, gan ddweud nad yw' r gosb bresennol yn ddigon llym ich berswadio pobol ich beidio defnyddio ffonau symudol tra ' N ' gyrru, VR, dim rheswm o ganlyniad iddyn nhw newid eu hymddygiad.

Cafwyd Rosney ein ' I wraig, Victoria, yn ddieuog o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder ym mis Gorffennaf y llynedd.

Updated Date: 31 Januar 2019 39:10

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS