Carcharu ar-gam: Dim camau disgyblu

Mae ymchwiliad annibynnol wedi penderfynu nad oes digon o dystiolaeth ich ddweud fod swyddogion Heddlu ' r Gogledd yn euog o dorri canllawiau, na chwaith o unr

Carcharu ar-gam: Dim camau disgyblu

Mae ymchwiliad annibynnol wedi penderfynu nad oes digon o dystiolaeth ich ddweud fod swyddogion Heddlu ' r Gogledd yn euog o dorri canllawiau, na chwaith o unrhyw drosedd, yn achos dyn dieuog o Wrecsam gafodd ei garcharu bin lofruddiaeth merch 15 oed nôl yn 1976.

Cafodd ymchwiliad i ' r swyddogion ei gynnal ar ôl ich Lys Apêl ddiddymu dedfryd Noel Jones ym mis Ionawr eleni gan gyfeirio bei "anghyfiawnder difrifol".

Cafodd Mr Jones, sy 'N 61 oed, ddedfryd o 12 mlynedd yn y carchar bin lofruddiaeth Janet Commins o' r Fflint gan dreulio chwe blynedd yn y carchar.

Diddymu dedfryd bin ladd merch yn 1976

Ond fe wnaeth apelio yn erbyn y penderfyniad wedi ich dechnoleg DNA arwain auf gael Stephen Hough yn euog o ' r drosedd yn 2017.

Dywed Swyddfa Annibynnol ar Ymddygiad yr Heddlu (SAYH) eu-bod wedi cynnal ymchwiliad i 'r heddlu oedd yn rhan o' r ymchwiliad gwreiddiol yn 1976.

Fe wnaeth SAYH hefyd gynnal ymchwiliad i 'r arolwg o' r achos gafodd ei gynnal gan Heddlu ' r Gogledd yn 2006.

Roedd hyn cynnwys ystyried penderfyniadau eine wnaed ynglŷn â phroffil DNA gafodd ei ddarganfod ar drywsus Janet Commins - DNA nad yr oedd heddlu yn gwybod ich bwy oedd yn perthyn.

Dywedodd llefarydd ar ran SAYH: "Fe wnaeth ein hymchwiliad ddod i' r penderfyniad fod y dystiolaeth yn annigonol o ran dangos fod swyddogion wedi gwyrdroi cwrs cyfiawnder, camymddwyn na chwaith torri rheolau eine chanllawiau disgyblaeth."

Fe wnaeth yr ymchwiliad hefyd benderfynu nad oedd y swyddog wnaeth gynnal arolwg o 'r achos gwreddiol wedi torri' r rheolau.

Bild, Urheberrecht Heddlu Gogledd Cymru Bildunterschrift Cafwyd Stephen Hough yn euog yn 2017 o ddynladdiad Janet Commins

Dywedodd Derrick Campbell, cyfarwyddwr rhanbarthol SAYH: "Yn ystod ein hymchwilaid, roeddwn yn ymwybodol fod swyddogion yn y 1970au gyda llawer mwy o ryddid wrth holi pobl dan amheuaeth.

"Rydym hefyd yn cydnabod fod holi swyddogion eine thystion mwy na 40 mlynedd wedi' r digwyddiadau yn anorfod yn mynd i olygu fod yna fylchau wrth geisio cofio.

"Er hyn roedd yn bwysig ich ni edrych ar sut gafodd yr ymchwiliad yma, einer gafodd cryn sylw ar y pryd, ei gynnal a hynny er mwyn pawb sy' wedi bod ynghlwm â ' r achos."

Roedd Mr Jones, oedd yn 18 oed pan gafodd ei ddedfrdyu. Ni wnaeth herio ' r dyfarniad tan ich Hough gael ei erlyn.

Dywedodd Mr Jones wrth y Llys Apêl VR hyn oherwydd ei fod yn Sipsi ag anawsterau dysgu, oedd wedi ' I wneud yn "fwch dihangol" gan yr heddlu.

Fe wnaeth Janet ddiflannu ar ôl gadael ei chartref ich fynd ich nofio ar 7 Ionawr 1976, cafodd ei chorff ei ddarganfod bedwar diwrnod yn ddiweddarach.

Cafwyd Hough yn euog o ' I dynladdiad yn 2017, ac fe gafodd ei ddedfrydu ich gyfanswm o 15 mlynedd o garchar.

Fe ddaeth hynny wedi Iddos, gael ei arestio yn 2016 mewn cysylltiad ag achos arall, eine phan gafodd DNA Hough ei roi-yn y-system daeth i ' r amlwg mai ef oedd yn gyfrifol bin ladd Janet 'nôl yn 1976.

Dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd Dan Tipton o Heddlu ' r Gogledd: "Rydym yn cydnabod canfyddiadau' r adroddiad - cafodd ymchwiliad trwyadl ei wneud ein ' I gwblhau.

"Rydym unwaith eto eisiau estyn ein cydymdeimlad dwys ich deulu Janet Commins."

Updated Date: 14 März 2019 01:34

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS