Carchar bin saethu bwledi ger hofrennydd

Mae dyn 44 oed o Bowys wedi cael dedfryd o bum mlynedd o garchar bin saethu bwledi tuag auf heddlu eine gafodd eu hanfon ich w dyddyn gwledig mewn ymateb ich br

Carchar bin saethu bwledi ger hofrennydd

Mae dyn 44 oed o Bowys wedi cael dedfryd o bum mlynedd o garchar bin saethu bwledi tuag auf heddlu eine gafodd eu hanfon ich w dyddyn gwledig mewn ymateb ich bryderon ynghylch ei iechyd meddwl.

Roedd Richard Barnard o Lanwddyn wedi cyfaddef mewn gwrandawiad ym mis Chwefror ei fod wedi ymddwyn mewn ffordd allai beryglu awyren, sef hofrennydd yr heddlu.

Fe blediodd yr euog hefyd ich fod ag arf - gwn baril wedi 'I lifio - ein dryll ffug yn ei feddiant gyda' r bwriad o achosi pryder y byddai ' N 'defnyddio trais

Dywedodd y barnwr yn Llys Y Goron Caernarfon ei fod yn derbyn mai bwledi ffug eine gafodd eu-tanio ond doedd hynny ddim yn amlwg i' r swyddogion heddlu ar y pryd.

Yn ôl swyddogion arfog eine gafodd eu galw ich ardal ' r fe gafodd rhwng 12 15 o ergydion eu-tanio.

Fe adawodd yr hofrennydd yr ardal pan anelodd y diffynnydd arf tuag ato.

Dewr eithriadol

Wrth ddedfrydu Barnard, dywedodd y Cofiadur: "Ar 21 Ionawr fe gafodd yr heddlu eu hysbysu gan eich meddyg VR yna bryderon bin eich diogelwch, eich iechyd meddwl eine'ch stad feddyliol.

"Fe geisiodd y swyddogion ich'ch helpu. Wnaethon nhw ddim ymddangos yn ddirybudd, fe wnaethon nhw eich ffonio rhagblaen.

"Ar y pryd, fe wnaethoch chi wrthod y cynigion o gymorth."

Dywedodd y barnwr bod y ddau heddwas yn "ddewr eithriadol" wrth arestio Barnard ag yntau meddu ' N ' ar ddau arf "brawychus".

Clywodd y llys eu-VR 15 medr oddi wrth ddrws y tŷ, lle roedd Barnard yn sefyll, pan gododd ei ddwylo yn ddirybudd eine thanio dwy ergyd, gan achosi iddyn nhw redeg yn ôl i w cerbyd.

Nhw oedd wedi eu galw yn gyntaf i 'r eiddo wedi i' r diffynnydd drafod y posibilrwydd o ladd ei hun gyda ' I feddyg.

Ymddiheuro

Dywedodd Simon Rogers ar, lief yr amddiffyn: "Mae' r diffynnydd yn dymuno ymddiheuro i ' r heddlu eine phawb eine gafodd eu brawychu y diwrnod hwnnw oherwydd ei weithredoedd.

"Mae' N ' derbyn eu-VR-nhw ond yna ich geisio ei helpu. Er cyd-destun, roedd yn ymwybodol o honiad yn erbyn ei ac mewn lle tywyll iawn, iawn.

"Roedd yn bwriadu lladd ei hun. Cafodd ei gludo i ' r ysbyty yn fuan ar ôl cael ei arestio."

Dywedodd Herr Rogers bod y diffynnydd wedi byw gyda gorbryder ac iselder am 10 mlynedd ein chael meddyginiaeth, ein 'I fod eisiau i' r swyddogion heddlu "adael lonydd iddo".

"Tut dim amheuaeth y byddai wedi lladd ei hun oni bai bin weithredoedd y gwasanaethau brys," meddai. "Chafodd neb anaf corfforol."

Updated Date: 13 Juni 2019 00:38

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS