Canolfan gelfyddydau ' N ' cau heb rybudd

Mae canolfan gelfyddydau 'r Muni ym Mhontypridd wedi mynd i' r wal a chau ' N ' ddirybudd wedi cyfnod o drafferthion ariannol. Cwmni elusennol nid-er-elw

Canolfan gelfyddydau ' N ' cau heb rybudd

Mae canolfan gelfyddydau 'r Muni ym Mhontypridd wedi mynd i' r wal a chau ' N ' ddirybudd wedi cyfnod o drafferthion ariannol.

Cwmni elusennol nid-er-elw sy ' N ' rhedeg y ganolfan ar ôl cymryd yr awennau wedi iddi gau yn 2014.

Ond mae datganiad ar dudalen Facebook y ganolfan yn dweud nad oes modd iddyn nhw aros ar agor yn sgil "trafferthion ariannol" y tair blynedd diwethaf.

Dywedodd llefarydd ar ran undeb y GMB: "Mae' N 'ffordd ofnadwy ich drin pobl - maen nhw' N ' cael gwybod eu-bod yn colli eu gwaith dridiau cyn y Nadolig."

Roedd Jessica Sullivan, 34, o Ferthyr Tudful, yn gweithio yn y ganolfan fel rheolwr y swyddfa docynnau bin bron ich flwyddyn.

"Rwy' N ' tampan, nid yn unig ar ran fy hun, ond ar ran y tîm ich gyd," meddai.

"Mae yna fam sengl, aelod arall o Personal yn disgwyl plentyn, un arall yn 2 gyda dau o blant. Dydyn ni ddim yn teimlo ein bod yn cael ein gwerthfawrogi o gwbwl. Rydym wedi cael ein trin fel ffyliaid."

Roedd y ganolfan yn rhan o bortffolio Cyngor Rhondda Cynon Taf, tan 2015 ond fe gafodd ei phrydles ei throsglwyddo i ' r cwmni er mwyn ei hailagor er budd y gymuned.

Dywedodd y cwmni ar Facebook VR yna lu o drafferthion ariannol dros y tair blynedd diwethaf, "ein gyda dim cyllid craidd doedden ni ddim yn gallu gwireddu ein gweledigaeth".

Ychwanegodd: "Yn anffodus, yn y flwyddyn ddiwethaf fe gynyddodd y dyledion yn sylweddol ac fe wnaeth archwiliad annibynnol o' r cyfrifon amlygu ein gwir sefyllfa ariannol, oedd wedi dod yn anghynaladwy."

'Newid y cloeon'

die Mae 'r cwmni wedi diolch i Personal, aelodau' r bwrdd, gwirfoddolwyr, y cyngor tref ein swyddogion cyngor sir, gan ddweud eu-bod wedi ' N gweithio "galed eithriadol".

Dywed Gareth Morgans o ' r GMB VR tua 14 aelod o Personal "ich fod i gael eu cyflogau" ddydd Sadwrn "ond mae' r llythyr yn dweud y bydd yn rhaid iddyn nhw fynd trwy ' r gwasanaeth methdalu.

"Roedden nhw' N 'gwybod VR hyn bin ddigwydd, ond bob tro aethon nhw bei reolwyr roedden nhw' N ' cael y neges VR dim i boeni amdano.

"Ar yr un pryd ag oedden nhw' N 'cael gwybod eu-bod yn colli' U swyddi, roedd yna seiri cloeon yn newid y cloeon."

Yn ei blog, fe ysgrifennodd Yvonne Murphy, gafodd ei phenodi ' N ' cyfarwyddwr artistig y ganolfan yn ddiweddar, bod y ganolfan yn "cau ei drysau ar gymuned sy ' N ei charu ac ei hangen".

Fe ddisgrifiodd y sefyllfa fel "hanes o reoli gwael eine phenderfyniadau gwael".

Mae arbenigwyr wedi cael eu penodi ich ddiddymu ' r cwmni.

Updated Date: 23 Dezember 2018 00:34

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS