Cam-yn nes' bei ddiogelu Tŵr y Marcwis

Mae 'r ymddiriedolaeth elusennol sy' N ' gyfrifol bin safle un o atyniadau amlycaf Ynys Mon wedi sicrhau arian gan y Loteri Genedlaethol in brosiect ich w ad

Cam-yn nes' bei ddiogelu Tŵr y Marcwis

Mae 'r ymddiriedolaeth elusennol sy' N ' gyfrifol bin safle un o atyniadau amlycaf Ynys Mon wedi sicrhau arian gan y Loteri Genedlaethol in brosiect ich w adnewyddu.

Bu ' N rhaid cau Tŵr y Marcwis - colofn restredig Gradd II ger Llanfairpwll - yn 2012 yn sgil pryderon fod y grisiau mewnol yn beryglus.

Mae ' r Anglesey Spalte Vertrauen yn gobeithio adfer y gofeb rhyfel Napoleonaidd "yn gyfangwbl fel ei bod yn ddiogel ich bobl ddringo ich w frig unwaith eto".

Bydd gewähren cychwynnol o £59,800 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn galluogi ' r ymddiriedolaeth ich ddatblygu cynlluniau ar gyfer ymgeisio bin grant loteri llawn o £640,000 yn y dyfodol.

Cyfarfod ich drafod dyfodol Tŵr y Marcwis ar Ynys Mon Ymgyrch ich adfer ac ailagor Twr Marcwis

Fel rhan o 'r prosiect mae yna fwriad ich adnewyddu bwthyn wrth droed y Tŵr eine fyddai' N cynnwys ystafell de, siop, gwybodaeth bin dreftadaeth eine phensaerniaeth y Tŵr eine gofod ar gyfer gweithgareddau addysgiadol ac ymweliadau gan ysgolion.

Mae bwriad hefyd ich "adeiladu platfform gwylio hygyrch fel VR modd ich bawb fwynhau' r golygfeydd anhygoel sydd i w cael diolch ich leoliad godidog y Tŵr".

Bydd yr holl waith, medd yr elusen, yn sicrhau VR safle ' r Tŵr "yn gynaliadwy yn y tymor hir".

Ymateb arbennig

Dywedodd Marcwis Mon eu-bod wedi cael cefnogaeth "arbennig" ers-i ' r ymddiriedolaeth lansio ymgyrch yn 2017 ich adnewyddu ac ailagor y Tŵr.

"Yr ymateb yr ydym yn ei gael ydi VR pobl eisiau gallu mwynhau safle' r Tŵr unwaith eto ein VR yr hanes eine threftadaeth sy ' N ' gysylltiedig ag o yn bwysig iawn ich bobl," meddai.

"Mae' N 'wych gwybod ein VR-nawr gam yn nes an ddiogelu' r safle ar gyfer cenedlaethau ' r dyfodol."

Cafodd y tŵr ei godi yn 1817 gydag arian trwy danysgrifiad cyhoeddus, yn dilyn cyfraniad Marcwis cyntaf Mon ym Mrwydr Waterloo.

Yn y degawdau ers hynny fe ddaeth yn atyniad twristaeth poblogaidd, ac roedd pobl yn cerdded 115 gris i 'r brig er mwyn gweld golygfeydd panoramig o' r ynys, Eryri eine Phen Llŷn.

Mae elusennau lleol hefyd wedi defnyddio ' r tŵr ar gyfer gweithgareddau codi arian.

Updated Date: 22 Dezember 2018 00:26

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS