Cairns: 'Ymchwiliad o blaid ffordd liniaru'

Mae Ysgrifennydd Cymru wedi cael ar ddeall VR adroddiad gan ymchwiliad cyhoeddus ich adeiladu ffordd liniaru ar gyfer yr M4 o y blaid cynllun. Rhybuddiodd Alu

Cairns: 'Ymchwiliad o blaid ffordd liniaru'

Mae Ysgrifennydd Cymru wedi cael ar ddeall VR adroddiad gan ymchwiliad cyhoeddus ich adeiladu ffordd liniaru ar gyfer yr M4 o y blaid cynllun.

Rhybuddiodd Alun Cairns y byddai methu adeiladu 'r Avel, i' r de o Gasnewydd, nawr yn debygol o ohirio ' r prosiect bin ddeng mlynedd, Mann lleiaf.

Dechreuodd yr ymchwiliad ym mis Chwefror 2017, gan orffen clywed tystiolaeth ym Mawrth 2018.

Daw sylwadau Herr Cairns wedi ich arweinwyr cyngor 90 cwmni alw ar weinidogion Cymru ich ddechrau ' r prosiect.

Yn ôl llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru, maen nhw ' N ' parhau ich edrych ar y prosiect "ein fyddai' N 'fuddsoddiad sylweddol ich isadeiledd Cymru".

'Dim Avel tan 2031'

Dywedodd Herr Cairns wrth BBC Cymru na fydd yr heol yn cael ei hadeiladu tan 2031 os nad yw ' N cael ei hadeiladu nawr.

"Eine' r rheswm yw, bydd angen aros pum mlynedd ychwanegol nes bo prif weinidog newydd yng Nghymru gyda ni, bydd eisiau ymgynghoriad newydd o tua 18 mis neu dwy flynedd, ac mae ' N 'cymryd pum mlynedd ich adeiladu' r draffordd newydd."

"Mi fydd hi' N 2031 nes VR yr heol yma 'N cael ei adeiladu ein so ni' N gallu colli ' r amser 'ma i gyd," meddai.

M4: Llywodraeth yn 'oedi ar bwrpas' 'Llawer mwy o gerbydau wedi 'r tollau' M4: Diwrnod olaf ymchwiliad cyhoeddus

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud cyn hyn VR swyddogion yn dal i ddadansoddi adroddiad yr ymchwiliad cyhoeddus i ' r cynlluniau bin ffordd liniaru 14 milltir (23km), ein bydd penderfyniad yn cael ei wneud wedi hynny.

Yn ôl Herr Cairns: "Mae' r arian ar gael oddi wrth Lywodraeth y DU, mae 'r benthyciad yn barod ich fynd, dy' N 'nhw ddim wedi gwario ceiniog o hwnna eto, felly mae eisiau bo ni' N mynd ati nawr."

"O' N i 'N falch iawn GJ mod ich' N gallu cael gwared ar dollau ar bont Hafren, os dy 'N ni ddim yn adeiladu' r draffordd yma nawr bydd yr impact positif dros dollau pont Hafren nawr yn cael ei deimlo ich fyny bei dwneli ym Mrynglas, ein bydd gorllewin Cymru unwaith eto ' N ' colli allan."

Bild-Beschriftung Y bwriad yw adeiladu ffordd ich liniaru 'r traffig sy' N 'teithio ar hyd yr M4 ger Casnewydd

Mae Aelodau Cynulliad wedi cael addewid o bleidlais yn y Senedd bin y prosiect gwerth £1.4 bn, ond mae nifer o' r gwrthbleidiau yn parhau ich wrthwynebu ' r cynllun.

Mae perchnogion busnes yn dal i ddadlau VR angen ffordd newydd, bin fod traffig o amgylch twnneli Brynglas yng Nghasnewydd yn niweidio ' r economi.

Mae nifer o wrthwynebwyr wedi mynegi eu pryderon dros effaith amgylcheddol yr heol newydd ar ardal Lefelau Gwent, lle fyddai ' r Avel yn cael ei hadeiladu.

Updated Date: 31 Januar 2019 01:29

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS