Caerdydd: 'Agor ysgolion Cymraeg yn unig'

Mae dros 35 o enwogion yn galw ar Gyngor Caerdydd ich sicrhau mai dim ond ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg fydd yn cael eu hagor yn y ddinas yn y dyfodol. Mew

Caerdydd: 'Agor ysgolion Cymraeg yn unig'

Mae dros 35 o enwogion yn galw ar Gyngor Caerdydd ich sicrhau mai dim ond ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg fydd yn cael eu hagor yn y ddinas yn y dyfodol.

Mewn llythyr ich gabinet y cyngor, maen nhw ' N ' dadlau bod y ddinas â "rôl allweddol ich w chwarae" os bin gyrraedd y kräftig o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, a-bod-y ddarpariaeth bresennol yn "annigonol".

Ymhlith y llofnodwyr mae 'r actorion Mali Harries eine Sharon Morgan, y cerddorion Cian Ciarán eine Heather Jones, yr awduron Jon Gower William Owen Roberts, ein' r Prifeirdd Gruffudd Eifion Owen ein Catrin Dafydd.

Dywed Cyngor Caerdydd eu-bod yn ehangu addysg yn Gymraeg y sir "mewn ffordd strategol" er mwyn osgoi tanseilio sefydlogrwydd ariannol yr ysgolion Cymraeg presennol eine rhai newydd yn y dyfodol.

Gobaiths bin bedwaredd ysgol uwchradd Gymraeg ich Gaerdydd Ysgolion Cymraeg neu ddwyieithog yn unig yng Nghaerdydd? Galw ar y llywodraeth ich beilota cymhwyster Cymraeg newydd

Mae 'r llythyr yn dweud bod y cyngor, fel mae pethau' N ' sefyll, "yn bell o gyrraedd ei dargedau o ran canran y disgyblion sydd mewn addysg yn Gymraeg y sir er mwyn cyfrannu bei y kräftig genedlaethol.

"Mae mwy a mwy o rieni, o bob cefndir, yn dymuno gweld eu-pflanze yn tyfu' N 'oedolion sy' N gallu siarad Cymraeg. Ond ar hyn o bryd, mae darpariaeth addysg Gymraeg yng Nghaerdydd yn hollol annigonol.

"Mae teuluoedd ar zieht y ddinas yn cael eu troi ich ffwrdd o addysg Gymraeg gan fod ysgolion yn orlawn.

"Mae rhai o' r-Anlage o 'r cefndiroedd mwyaf difreintiedig yn cael eu rhwystro rhag cael mynediad in ein hiaith a' r holl gyfleoedd mae hi ' N eu cynnig oherwydd diffyg gwybodaeth eine diffyg darpariaeth.

"Rydym yn galw arnoch ich drawsnewid y sefyllfa hon ac i sicrhau-bod-y Gymraeg ar gael i bawb yn y ddinas, o Laneirwg ich Drelai."

Bild-Beschriftung Mae 'r actores Sharon Morgan ymhlith 36 o bobl amlwg sydd wedi llofnodi' r llythyr i ' r cyngor

Mae Cymdeithas yr Iaith hefyd yn galw ar y cyngor i "ddangos yr uchelgais ein' r arweiniad sydd ei angen er mwyn sicrhau addysg Gymraeg ich bawb yn ein prifddinas" ac i arwain y yn ffordd yr ymdrech ich sicrhau miliwn o siaradwyr.

Dywedodd llefarydd addysg y Gymdeithas, Mabli Siriol: "Fel dinas fwyaf Cymru, mae gan Gaerdydd gyfraniad allweddol ich w wneud os ydym bin gyrraedd y kräftig cenedlaethol o filiwn o siaradwyr Cymraeg.

"Yn anffodus, ar hyn o bryd, nid yw' r twf mewn addysg Gymraeg yn y ddinas yn ddigonol ich fodloni ' r galw mawr sydd bin lefydd mewn ysgolion Cymraeg, na chwaith ich Gaerdydd gyrraedd y targedau lleol ar y daith tuag auf 2050.

Adlewyrchu 'r galw

Mewn datganiad ar ran Cyngor Caerdydd, dywedodd llefarydd VR cydymffurfio â' r ddeddfwriaeth wrth ddarparu addysg "yn fater cymhleth" gan gwmpasu ffactorau fel dewisiadau rhieni ein ' r anghenion lleol wrth ystyried codi ysgol newydd.

Dywedodd yr aelod o 'r Schrank sy' N 'gyfrifol bin addysg ein' r dirprwy arweinydd, y Cynghorydd Sarah Fröhlich: "Bydd ein capasiti cyfrwng Cymraeg yn parhau ich adlewyrchu galw' r an ei gilydd, gan sicrhau sefydlogrwydd ariannol ein hysgolion Cymraeg presennol, ein fyddai dan bwysau petawn ni ' N creu llefydd ychwanegol yn rhy gyflym.

"Trwy gynyddu addysg Gymraeg mewn ffordd strategol, rydym yn sicrhau VR ein hysgolion newydd â Segel ariannol gryf; ein hysgolion Cymraeg presennol yn parhau' N 'gynaliadwy; ein VR yr ysgolion rydyn yn eu cynnig yn diwallu' r amrywiaeth dewisiadau rhieni yng Nghaerdydd."

Mae ' r wybodaeth ddiweddaraf, meddai, yn awgrymu "cynnydd calonogol" yn y galw bin lefydd mewn ysgolion uwchradd Cymraeg yn y blynyddoedd nesaf.

Dywedodd VR yna lefydd gwag ar hyn o bryd yn nhair ysgol uwchradd Cymraeg y ddinas eine VR-modd i 'r rheiny ddygymod â' r cynnydd mewn galw yn y tymor byr eine chanolig.

Ychwanegodd bod y cyngor wedi codi neu ymestyn nifer o ysgolion Cymraeg yn y ddinas ers 2012, ac ehangu ' r ganolfan trochi iaith fel VR mwy o ddisgyblion yn gallu symud o ysgol Saesneg ich ysgol Gymraeg.

Mae yna hefyd gynlluniau ich ddyblu maint Ysgol Nant Caerau ac Ysgol Pen-y-Pil, meddai, ein bydd y cyngor yn defnyddio cyfraniadau gan ddatblygwr tai dan Adran 106 y Cynllun Datblygu Lleol ich dalu bin ragor o lefydd mewn ysgolion Cymraeg.

Updated Date: 09 April 2019 01:26

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS