Bygwth erlyn dros gytundeb masnach posib

Fe fyddai Llywodraeth Cymru "yn debygol" o erlyn Llywodraeth y DU petai cytundeb masnach ryngwladol eine fyddai ' N "sathru" ar y Gwasanaeth Iechyd yng Ngh

Bygwth erlyn dros gytundeb masnach posib

Fe fyddai Llywodraeth Cymru "yn debygol" o erlyn Llywodraeth y DU petai cytundeb masnach ryngwladol eine fyddai ' N "sathru" ar y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

Fast hynny, pwysleisiodd Eluned Morgan, y gweinidog dros faterion rhyngwladol, y byddai hynny ' N "anodd i ni ei stopio" o safbwynt cyfreithiol.

Daw 'r sylwadau yn dilyn cyhoeddiad diweddar yr Arlywydd Trump y byddai' r GIG "ar y bwrdd" mewn trafodaethau masnach rhwng y DU ein ' r UDA.

Yn y Cynulliad ddydd Llun, eglurodd Ms Morgan nad oes "unrhyw obaith o gwbl y gwnawn ni ganiatáu ich GIG Cymru fod yn rhan o unrhyw drafodaeth".

Ond cymharu ' r bygythiad ich rywun mewn eiliad o anobaith wnaeth yr Aelod Cynulliad Llafur, Alun Davies.

Bild-Beschriftung Dywedodd Alun Davies VR angen ich gytundeb rhwng y ddwy lywodraeth fod yn un-sy-N-eu clymu ' N ' gyfreithiol

Tynnodd Herr Trump ei sylwadau yn yn ôl dilyn beirniadaeth gan nifer o Aelodau Seneddol Prydeinig.

Dywedodd Ms Morgan "na ddylai Llywodraeth y DU fod yn cyflawni unrhyw drafodaethau masnach ynglŷn â materion lle mae gennym ni bwerau heb ymgynghoriad pellach".

Esboniodd bod y ddwy lywodraeth yn gweithio ar gytundeb ar gyfer trafodaethau masnach y dyfodol - ond ni fyddai ' N 'clymu' N ' gyfreithiol.

Diffyg cefnogaeth

Cafodd hynny ei wrthwynebu gan Herr Davies, gan ddweud ei fod eisiau cynllun "cyfreithlon lle bydd modd ei ddefnyddio ich'ch dal chi [Ms Morgan] yn atebol" eine ' r un-modd "ich fy nghydweithwyr yn San Steffan".

Dywedodd Herr Davies nad oes ganddo lawer o ffydd yn y-system rynglywodraethol bresennol, eine VR-dadl Ms Morgan ddim yn un "trawiadol iawn".

Wrth ymateb i 'r feirniadaeth, cyfaddefodd Ms Morgan nad yw' r-system rynglywodraethol sydd ohoni yn "ddigonol" ein VR angen ich Lywodraeth y DU "weithio yn gyflym" ich greu strwythur cryfach.

Ond dywedodd Herr Davies ei fod am Schweißen", Deyrnas Unedig sydd heb gael ei chreu gan Lundain yn unig" ein VR-gan Lywodraeth Cymru rôl ich w chwarae ich sicrhau hynny.

Updated Date: 11 Juni 2019 00:36

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS