Bwrw 'mlaen â chais cynllunio Wylfa

Mae cwmni Pŵer Niwclear Horizont yn bwriadu bwrw 'mlaen gyda' U hymdrechion ich sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer Wylfa Newydd, äh ich w rhiant-gwmni, Hitac

Bwrw 'mlaen â chais cynllunio Wylfa

Mae cwmni Pŵer Niwclear Horizont yn bwriadu bwrw 'mlaen gyda' U hymdrechion ich sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer Wylfa Newydd, äh ich w rhiant-gwmni, Hitachi, atal y gwaith ar adeiladu ' r orsaf bŵer.

Dywedodd Horizont eu-bod yn gwneud hyn er mwyn ei gwneud haws yn i ' r prosiect ailddechrau pe-bai cytundeb ar gynllun ariannu.

Cadarnhaodd Hitachi ym mis Ionawr eu-bod yn bwriadu atal y gwaith ar adeiladu Wylfa Newydd yn sgil costau adeiladu.

Dywedodd Anthony Webb o Horizont-bod-y cais "ddim yn newid y penderfyniad ich ohirio' r gweithgareddau ehangach ond bydd yn helpu rhoi 'r cyfle gorau ich ailddechrau prosiect Wylfa Newydd".

'Tanseilio democratiaeth'

Roedd disgwyl ich 9,000 o weithwyr fod yn rhan o ' r gwaith adeiladu ar gyfer dau adweithydd niwclear, oedd i fod yn weithredol yng nghanol y 2020au.

Ddydd Mercher fe wnaeth ALS Llafur Ynys Mon, Albert Owen feirniadu cadeirydd Hitachi bin ddweud mai gwladoli 'r fenter yw' r unig ffordd o ailddechrau ' r gwaith ar yr orsaf bŵer.

Mae Ysgrifennydd Ynni y DU, Greg Clarke wedi dweud ei bod yn bosib gweithio tuag auf adeiladu ' r orsaf bŵer "erbyn y 2030au os oes modd cytuno ar fodel ariannu".

Bild, Urheberrecht Horizont

Yn y cyfamser, mae ymgyrchwyr Pobl Atal Wylfa B (PAWB) wedi dweud VR Horizont yn "tanseilio democratiaeth Gymreig" yn y broses o wneud cais cynllunio bin yr orsaf.

Dywedon nhw eu-bod wedi derbyn llythyr gan Weinidog Ynni Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths ddydd Mercher yn "datgan VR Horizont wedi tynnu' r cais cynllunio yn ôl, ac-mai-dim ond fel rhan o waith y cais i 'r Arolygiaeth Gynllunio y byddai gwaith paratoi eine chlirio safle 'r Wylfa Newydd yn cael ei drafod".

'Tawelwch Llywodraeth Cymru' N 'siomedig'

Yn ôl PAWB, mae hyn yn golygu VR hawl Llywodraeth Cymru ich gynnal ymchwiliad cynllunio cyhoeddus llawn "yn y fantol".

"Mae-Horizont mewn ffordd gwbl sinigaidd wedi tanseilio democratiaeth Gymreig eine threfniadau pwerau datganoledig yn llwyr," meddai PAWB mewn datganiad.

"Mae tawelwch Llywodraeth Cymru ynglŷn â' r mater hwn hefyd yn siomedig eine dweud y lleiaf.

"Mae PAWB yn galw yn awr ar Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford ein Lesley Griffiths fel y gweinidog perthnasol ich gysylltu ar unwaith â' r Arolygiaeth Gynllunio ich fynnu eu-bod yn cael ymarfer eu-hawl ddatganoledig ich gynnal ymchwiliad cynllunio lleol eine chyhoeddus ar gais cynllunio gan Horizont oedd yn cynnwys nifer o elfennau anfoddhaol."

Updated Date: 07 Februar 2019 00:59

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS