'Budd-dal yn cael effaith ar iechyd meddwl'

Mae ' r-system Credyd Cynhwysol yn rhy gymhleth eine ddim yn cynnig cefnogaeth ich bobl-sydd ddim yn ei deall, yn ôl cyfarwyddwr Geist Cymru. Mae nifer o gwy

'Budd-dal yn cael effaith ar iechyd meddwl'

Mae ' r-system Credyd Cynhwysol yn rhy gymhleth eine ddim yn cynnig cefnogaeth ich bobl-sydd ddim yn ei deall, yn ôl cyfarwyddwr Geist Cymru.

Mae nifer o gwynion wedi bod ynglŷn â ' r-system newydd, ac yn ôl cyfarwyddwr Geist Cymru, Sara Moseley, mae angen datrys y sefyllfa "ar-frys".

Dywedodd VR angen "ystyried anghenion iechyd meddwl mewn achosion perthnasol", "chynnig rhagor o gefnogaeth wyneb-yn-wyneb".

Ychwanegodd Ms Moseley-bod-y taliadau ' N 'rhy araf yn cyrraedd y rhai sy' N eu hawlio, VR hynny ' N ' achosi problemau iddynt.

"Os ydi pobl yn byw o' r llaw i 'r genau p Run bynnag, mae gorfod aros er mwyn talu' r rhent, talu bin fwyd, talu biliau - mae hynny ' N gallu drysu eich bywyd yn llwyr," meddai.

Bild-Beschriftung Dywedodd Helena Woodford fod "dyledion yn broblem enfawr ar iechyd meddwl"

Roedd menyw, a oedd yn hawlio credyd cynhwysol ar ôl gadael ei swydd oherwydd problemau iechyd meddwl, heb incwm bin dros ddau fis yn ogystal â gorfod symud ich ffwrdd o 'I theulu ein' I ffrindiau.

Roedd Helena Woodford adre ' N 'sâl o' gwaith, ac yna bu 'N rhaid iddi adael ei swydd fel rheolwraig bar pan chwalodd ei pherthynas gyda' I phartner. Achosodd hyn iddi ddioddef o-oder-bryder ar ei ben hiselder.

"Roeddwn ich wedi arfer cael incwm, ac roeddwn yn disgwyl i' r broses hawlio credyd cynhwysol fod yn eithaf llyfn, yn eithaf cyflym ond nid felly ' r oedd hi," meddai.

"Dwi' N ' meddwl ei bod wedi cymryd wyth ich ddeg wythnos cyn i mi gael fy nhaliad cyntaf. Mi oeddwn ich ar ei hôl hi ' N ' ofnadwy efo fy rhent, ein doedd y landlordiaid ddim yn derbyn credyd cynhwysol felly cefais rybudd ich adael.

"Nid yn unig 'doedd gen i ddim-arian, ond nawr roedd gen i dri mis ich ffeindio rhywle arall ich fyw, ac ychwanegodd hynny bwysau ofnadwy arnaf."

Problemau dyled

Roedd rhaid i Ms Woodford symud oddi wrth ei ffrindiau ein ' I theulu yng Nghas-Gwent ich fflat yn Y Fenni - 23 milltir ich ffwrdd - bin na allai fforddio ich fyw ykeine.

"Dwi' N ' siwr-bod-y-system yn helpu rhai pobl, ond dydi hi ddim wedi fy helpu fi yn ormodol. Dwi isio VR-allan yn gweithio, ond dwi 'N mynd i ddyled bin nad yw' r-system yn rhoi cefnogaeth i mi.

"Mae dyledion yn broblem enfawr ar fy iechyd meddwl. Dwi ' N ' teimlo wedi fy nghau ich mewn, ac o dan bwysau. Mae banciau bwyd yn rhywbeth newydd, ond mae ' N ' dweud ar eich hunan-barch ac rydych yn teimlo fel eich bod yn begian. Dwi ddim isio aros fel hyn, dwi isio bod yn annibynnol."

Bildunterschrift Bu 'N rhaid i Helena Woodford symud i' r Fenni, 23 milltir o ' I chynefin

Roedd 76,072 o bobl yn hawlio credyd cynhwysol yn Rhagfyr 2018, ond nid oes ffigurau ar gael i ddweud schwache yn union o-bobl-sy-N-hawlio credyd cynhwysol sydd hefyd yn dioddef o broblemau iechyd meddwl.

Dywedodd Geist Cymru fod miloedd o bobl mewn peryg o golli eu hincwm os nad yw 'r problemau gyda symud o Lwfans Cyflogaeth eine Chymorth i' r-system gredyd cynhwysol yn cael eu datrys.

'Gweithio gyda ' r mwyafrif'

Ond mae llywodraeth San Steffan yn mynnu-bod-y-system yn gweithio iawn ' N ' i ' r mwyafrif llethol.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Waith eine Phensiynau fod credyd cynhwysol yn-system "dda".

"Mae' N gweithio gyda ' r mwyafrif helaeth o bobl. Mae ein hanogwyr gwaith yn cael hyfforddiant ich roi cefnogaeth ich gwsmeriaid efo problemau iechyd meddwl ein ' U helpu nhw ich gael gwaith."

Updated Date: 07 Februar 2019 02:09

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS