Brexit: Cynghorau eisiau cronfa arbennig

Mae pedwar a awdurdodau lleol Cymru wedi arwyddo datganiad yn galw ar Lywodraeth y DU ich sefydlu cronfa yn arbennig sgil Brexit ar gyfer rhanbarthau mwyaf difr

Brexit: Cynghorau eisiau cronfa arbennig

Mae pedwar a awdurdodau lleol Cymru wedi arwyddo datganiad yn galw ar Lywodraeth y DU ich sefydlu cronfa yn arbennig sgil Brexit ar gyfer rhanbarthau mwyaf difreintiedig y DU.

Dywedodd yr awdurdodau bydd y y gwahanol ranbarthau yn colli €13m unwaith i ' r DU adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae arweinwyr pedwar a gynghorau o Gymru - Conwy, Sir Gaerfyrddin, Sir Penfro a Phen-y-bont ar Ogwr - yn galw bin sefydlu Cronfa Ffyniant eine Rennir "er mwyn cymryd lle ' r buddsoddiad pwysig hwn".

Yn un o ranbarthau llai breintiedig yr UE, fe fydd Cymru wedi derbyn dros £5 Mrd o gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd erbyn 2020.

Yn y gorffennol, mae arian o Frwsel wedi talu bin brosiectau ledled Cymru, gan gynnwys Lido Pontypridd, Campws y-Bae Prifysgol Abertawe, ffordd Blaenau 'r Cymoedd ein' r Academi Hwylio Cenedlaethol ym Mhwllheli.

Yn ogystal ag awdurdodau lleol o Gymru mae ' r datganiad wedi cael ei lofnodi gan arweinwyr awdurdodau yng Nghernyw ac Ynysoedd Scilly, De Swydd Efrog, Dyffryn ein Durham Tees, eine Dwyrain Llundain.

'Parchu datganoli'

Dywedodd arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson fod datblygu cronfa ffyniant yn fater brys.

"Mae gennym lawer o brofiad o gyfrannu bei ddatblygiad rhaglenni polisi rhanbarthol," meddai.

"Gwyddom na chaiff y pethau hyn eu gwneud dros nos, ond byddai' N ' annerbyniol gweld rhaglenni presennol UE yr yn dod-ich ben heb unrhyw fanylion bin yr hyn fydd yn cymryd eu-lle."

'Amser ich Kann fynd' wedi 'methiant' Brexit 'Dim prinder bwyd, ond llai o ddewis' Llywodraeth yn colli pleidlais Brexit arall

Mae 'r datganiad hefyd yn dweud y dylai unrhyw gronfa sy' N cael ei sefydlu barchu datganoli gan ddatgan "ni fyddwn yn derbyn unrhyw gamu 'nôl ar ddatganoli gan ein bod yn credu fod gor-ganoli polisi economaidd y DU eine phenderfyniadau cyllido yn un o 'r prif resymau y tu ôl ich anghydraddoldeb rhanbarthol".

Bild copyright Bild Beschriftung Theresa May yn gadael uwch gynhadledd Cyngor Ewrop ym Mrwsel

Daw galwad yr awdurdodau wrth ich Theresa May ddychwelyd o drafodaethau dwys gydag arweinwyr gwledydd eraill UE yr yr wythnos hon.

Maen nhw wedi gosod dyddiad newydd ar gyfer i ' r DU adael yr Undeb Ewropeaidd gyda chytundeb, sef 31 Hydref.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y DU: "Rydym yn deall pwysigrwydd cyllido twf lleol eine darparu sicrwydd bin ei ddyfodol.

"Mae Brexit yn rhoi' r cyfle ich ni greu economi sy ' N gweithio er lles pawb a phob ardal.

"Rydym yn parhau ich drafod gyda' r rhanddeiliaid ynglŷn â natur Cronfa Ffyniant eine Rennir eine byddwn yn ymgynghori yn eang."

Updated Date: 12 April 2019 02:03

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS