Beth sy ' N ' digwydd gyda britischer EU-Austritt?

Ers y bleidlais ich adael yr Undeb Ewropeaidd, prin mae 'r trafodaethau ein' r dadlau ynghylch Brexit wedi bod allan o ' r penawdau. Nos Fawrth fe fydd ple

Beth sy ' N ' digwydd gyda britischer EU-Austritt?

Ers y bleidlais ich adael yr Undeb Ewropeaidd, prin mae 'r trafodaethau ein' r dadlau ynghylch Brexit wedi bod allan o ' r penawdau.

Nos Fawrth fe fydd pleidlais yn Nhŷ 'r Cyffredin ar gytundeb Frau Kann gyda' r Undeb Ewropeaidd.

Gallai hynny olygu cam enfawr tuag auf adael a UE ar 29 Mawrth, neu ' N ddechrau ar wythnosau o ansicrwydd pellach.

Ydy ' r holl beth yn eich drysu? Dyma atebion ich rai o ' r prif gwestiynau.

Beth sydd wedi digwydd?

Pleidleisiodd 51.9% o blaid gadael UE yr yn 2016, cyn ich Theresa May ddod yn brif weinidog eine dechrau proses Brexit ein thanio Erthygl 50.

Ers hynny mae ' r trafodaethau rhwng y DU eine gwledydd eraill a UE wedi bod yn digwydd.

Mae 'r trafodaethau wedi bod yn canolbwyntio ar y cytundeb ymadael - sy-N-gosod yn glir sut mae' r DU yn gadael - ac nid yr hyn fydd yn digwydd wedyn.

Bild-copyright Beth gafodd ei gytuno?

Mae 'r cytundeb ymadael yn cynnwys:

Schwache sy' N rhaid i 'r DU ei dalu i' r UE ich adael - tua £39bn; Beth fydd yn digwydd ich ddinasyddion y DU sy ' N 'byw ar y cyfandir, ein hefyd dinasyddion a UE sy' N 'byw ym Mhrydain; Sut ich osgoi ffin gorfforol yn Iwerddon pan mae' N dod yn ffin rhwng y DU ein ' r Undeb Ewropeaidd.

Yn ogystal, cafodd datganiad gwleidyddol ei gytuno sy ' N 'rhoi amcan o berthynas y DU ein' r UE wedi Austreten.

Mae cyfnod trosglwyddo wedi ei gytuno er mwyn i 'r DU ein' r UE ddod ich gytundeb masnach eine rhoi amser ich fusnesau ymdopi â ' r newid.

Os ydy cytundeb Frau Kann yn cael ei gefnogi, mae ' N ' golygu y byddai cyfnod o newidiadau mawr rhwng 29 Mawrth ein 31 Rhagfyr 2020.

Fydd y cytundeb yn cael ei gefnogi gan Aelodau Seneddol?

Ar hyn o bryd mae ' N ' edrych yn annhebygol. Mae aelodau o bob plaid, gan gynnwys y Ceidwadwyr, wedi dweud na fyddan nhw ' N ei gefnogi.

Roedd y bleidlais ich fod ich ddigwydd ar 11 Rhagfyr, ond cafodd ei ohirio ar ôl ich Frau Kann gyfaddef na fyddai ' N 'pasio drwy Dŷ' r Cyffredin.

Fe wnaeth y penderfyniad ddenu beirniadaeth o fewn ei phlaid, ac roedd rhaid iddi wynebu pleidlais o ddiffyg hyder gan y Ceidwadwyr.

Enillodd y bleidlais honno o 200 i 117.

Nid oes modd chwarae darnau sain ein fideo ar eich dyfais James Williams Carl Roberts sy ' N 'ceisio ateb cwestiynau ar Brexit Beth yw' r gwrthwynebiad?

Mae 'na nifer o resymau pam VR ASau' N 'gwrthwynebu' r cynllun, gyda llawer yn honni nad yw 'r cytundeb yn rhoi rheolaeth Rasen i' r DU oddi wrth yr UE.

Mae 'r ffin yn Iwerddon wedi bod yn broblem fawr, gyda' r DU ein 'r UE eisiau atal ffin gorfforol, y ond DU eisiau tynnu' N ' ôl o reolau Ewropeaidd ar bethau fel bwyd eine nwyddau.

Cafodd Mathematik o bolisi yswiriant ei gynnwys yn y cytundeb - y der Anschlag - sy-N-gynllun ich w ddefnyddio os nad yw 'r DU ein' r UE yn gallu dod ich gytundeb parhaol ar y mater.

Dywedodd Frau Kann y byddai ond yn dod i RIM fel y dewis olaf, ond mae rhai yn anhapus gan y byddai 'r DU angen caniatâd a UE i ddod â' r polisi yswiriant hwnnw ich ben.

Beth sy ' N 'digwydd os yw' N ' ASau gwrthod y cytundeb?

Dydy hynny ddim yn glir - ond bydd gan y llywodraeth dri diwrnod ich gynnig opsiynau eraill ich Dŷ ' r Cyffredin.

Os nad oes cynllun arall yn cael ei gytuno, bydd y DU yn gadael a UE heb gytundeb ar 29 Mawrth.

Bild-copyright Reuters

Ond mae-Mrs Können wedi rhybuddio VR peidio gadael UE yr yn fwy o bosibilrwydd os ydy ASau ' N ' gwrthod ei chytundeb hi.

Mae BBC News wedi bod yn edrych yn fanwl ar yr opsiynau posib yma (yn Saesneg).

Beth fyddai ' N 'digwydd os yw' r DU yn gadael heb gytundeb?

Byddai Brexit heb gytundeb yn golygu nad ydy Llywodraeth y DU wedi llwyddo ich ddod ich gytundeb ymadael gyda ' r UE.

Ni fyddai cyfnod trosglwyddo ar ôl 29 Mawrth, ein byddai cyfreithiau ' r UE yn cael eu disodli dros nos.

Mae ' r llywodraeth wedi dechrau paratoi ar gyfer y sefyllfa yma, gan gyhoeddi cyfres o ganllawiau ar bopeth o basbortau ich gyflenwadau trydan.

Dilynwch y bleidlais yn San Steffan ar lif byw arbennig Cymru Fyw o 19:00 Uhr.

Updated Date: 15 Januar 2019 00:51

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS