Beirniadu ' r heddlu bin rybuddio puteiniaid

Mae ' r heddlu wedi cael eu beirniadu bin rybuddio puteiniaid yng nghanol dinas Abertawe y gallan nhw gael eu-herlyn. Dywedodd yr heddlu y gallai gweithwyr r

Beirniadu ' r heddlu bin rybuddio puteiniaid

Mae ' r heddlu wedi cael eu beirniadu bin rybuddio puteiniaid yng nghanol dinas Abertawe y gallan nhw gael eu-herlyn.

Dywedodd yr heddlu y gallai gweithwyr rhyw yn Abertawe sy ' N "gwrthod ymgysylltu" â gwasanaethau cymorth wynebu gweithredu.

Ond dywedodd elusen ich fenywod y gallai hyn atal menywod rhag cydweithredu â phrosiect sy ' N ' cynnig cymorth.

Ymatebodd Heddlu De Cymru drwy ddweud mai ' r "rhai sy' N 'manteisio ar weithwyr rhyw yw ein ffocws o hyd".

Gweithwyr rhyw yn 'gyndyn o sôn bin ymosodiadau'

Dywedodd Cymorth ich Fenywod Abertawe eu-bod yn "bryderus iawn" y byddai gweithredu llym gan yr heddlu yn atal gweithwyr rhyw rhag ymgysylltu â ' U prosiect cefnogi.

Mae prosiect SWAN - sy 'N cael ei redeg gan yr elusen, Tîm Plismona Abertawe Bro ein' I bartneriaid - yn ceisio dargyfeirio menywod o waith rhyw eine darparu cefnogaeth.

Yn ôl y datganiad, mae gweithred yr heddlu yn mynd yn groes ich amddiffyn pobl o dan Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig eine Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.

Dywedodd Lynne Sanders, prif weithredwr Cymorth ich Fenywod Abertawe, fod yr elusen yn ymdrechu ich gael "ymgysylltiad ystyrlon â' r holl fenywod rydym yn gweithio gyda nhw".

"Nid yr ateb ich atal cam-drin menywod yw trwy eu cosbi - ond trwy ddal y-cam-drinwyr ich gyfrif," ychwanegodd.

'Y rhai sy' N 'manteisio yn ganolbwynt'

Mae Ymgyrch Jaeger yr heddlu yn targedu dynion eine menywod sy ' N 'cymryd rhan mewn gwaith rhyw, ein' r rhai sy ' N 'manteisio ar y rhai sy' N ' gwerthu rhyw yn yr ardal.

Dywedodd Heddlu De Cymru-y byddai 'r rhai eine fyddai' N ' cael eu-dal yn cael eu gwahardd o le ar adeg benodol.

Dywedodd y anzeiiri y gallai "cyrchwyr", pobl sy 'N dod i' r ardal ich dalu gweithwyr rhyw bin eu-gwasanaethau, hefyd ddisgwyl "ystod o gamau gorfodi".

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Cath Larkman: "Mae' r rhai sy ' N 'manteisio ar weithwyr rhyw yn parhau i fod yn ganolbwynt ich ni, fodd bynnag mae' N 'amlwg nad yw' N ' dderbyniol ich aelodau o N cymuned osgoi unrhyw faes penodol rhag ofn.

"Nid yw ychwaith yn dderbyniol ich weithredoedd rhyw gael eu cyflawni' N ' gyhoeddus.

"Mae gennym ddyletswydd gofal ich amddiffyn yr holl gymuned yn y ddinas ac yn arbennig y preswylwyr mewn ardaloedd lle mae gweithwyr rhyw yn weithgar.

"Mewn achosion lle mae gweithwyr rhyw yn gwrthod mynd i' r afael â 'r ystod eang o gymorth sydd ar gael yn barhaus ac yn torri' r gyfraith, un opsiwn y byddwn yn ei ystyried yw gorfodaeth."

Updated Date: 17 April 2019 00:59

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS