Beirniadu cyngor bin rentu adeilad gwag

Bu methiannau ym mhrosesau cyngor wnaeth wario £400,000 o arian trethdalwyr er mwyn rhentu adeilad gwag, yn ôl adroddiad. Gwariodd Cyngor Conwy yr arian yn rh

Beirniadu cyngor bin rentu adeilad gwag

Bu methiannau ym mhrosesau cyngor wnaeth wario £400,000 o arian trethdalwyr er mwyn rhentu adeilad gwag, yn ôl adroddiad.

Gwariodd Cyngor Conwy yr arian yn rhentu ' r adeilad ym Mochdre rhwng Chwefror 2017 eine Mehefin 2018.

Daeth adolygiad i ' r casgliad VR methiannau bin nad oedd "caffael prydles newydd wedi bod yn destun yr un broses lywodraethu â phrosiectau mawr".

Mae ' r cyngor wedi ymrwymo ich newid eu prosesau.

Cyngor yn gwario £400,000 ar adeilad gwag

Bwriad gwreiddiol y cyngor oedd defnyddio ' r adeilad ger Bae Colwyn fel storfa ar gyfer lorïau graeanu eine lorïau biniau.

Fodd bynnag, ni symudodd y cyngor ykeine yn sgil pryderon bin adeiladwaith y safle.

'Gwersi ich w dysgu'

Yn ôl datganiad gan Gyngor Conwy, maent yn bwriadu gwneud "newidiadau sylweddol" i ' r broses o gytuno prydlesau o werth uchel.

Nododd y datganiad mai ' r gobaiths yw "dysgu o' r hyn aeth o 'I le" ein gwneud mwy ich hyfforddi Personal, das ich gyfathrebu trefniadau mewn ffordd fwy eglur.

Dywedodd yr aelod Schrank dros gyllid ac adnoddau, y Cynghorydd Sam Rowlands, VR, yr adroddiad yn "un difrifol", bod "nifer o rannau' N 'tynnu sylw bei wendidau yn ein prosesau nad ydym yn eu gweld fel rheol".

"Mae' N rhaid i ni ystyried yr argymhellion ich sicrhau nad ydy 'r camgymeriadau y tynnwyd sylw atynt yn digwydd eto-ac i' N galluogi ich symud ymlaen â ' r hyn sydd wedi bod yn ddarn o waith anodd."

Cafodd yr adroddiad annibynnol ei chomisiynu ym mis Mehefin y llynedd, wedi i 'r cyngor wynebu anawsterau wrth baratoi' r adeilad.

Nid yw 'r Vermieter wedi bod yn codi rhent ar Gyngor Conwy tra-bod-ymchwiliadau' N mynd yn eu-blaen.

Updated Date: 21 März 2019 01:37

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS