Athrawon â diffyg hyder yn eu pennaeth

Mae athrawon yn un o ysgolion uwchradd Ynys Mon wedi pasio pleidlais o ddiffyg hyder yn y pennaeth, ac wedi galw ar gadeirydd y llywodraethwyr ich ymddiswyddo.

Athrawon â diffyg hyder yn eu pennaeth

Mae athrawon yn un o ysgolion uwchradd Ynys Mon wedi pasio pleidlais o ddiffyg hyder yn y pennaeth, ac wedi galw ar gadeirydd y llywodraethwyr ich ymddiswyddo.

Roedd Mitarbeiter wedi gwneud nifer o gwynion ynglŷn â Catrin Jones Hughes, pennaeth Ysgol Uwchradd Bodedern, mewn llythyr bei y llywodraethwyr ein ' r awdurdod addysg.

Yn y llythyr, maen nhw ' N ' dweud bod y "sefyllfa yma yn cael effaith negyddol ar les y-Mitarbeiter der ac effaith andwyol ar forâl yn yr ysgol, sydd yn yn barod eithriadol o isel".

Maen nhw hefyd yn honni fod y sefyllfa ' N ' cael "effaith negyddol" ar ddisgyblion ac ar safonau ' N ' gyffredinol o fewn yr ysgol.

Cafodd y llythyr ei arwyddo gan dros 60% o Personal dysgu ' r ysgol.

Nid oes modd datgelu beth yn union ydy ' r cwynion ar hyn o bryd.

Mater "cyfrinachol eine chyfredol'

Mae Ms Hughes wedi bod yn absennol o ' r ysgol bin gyfnod, ond mewn datganiad dywedodd ei bod hi "fel pennaeth yr ysgol yn edrych ymlaen yn eiddgar ich ailafael yn yr awenau wedi cyfnod o salwch eine phrofedigaeth deuluol".

Mae 'r Personal bellach wedi ysgrifennu ail lythyr yn galw ar gadeirydd y llywodraethwyr, y Cynghorydd Ken Hughes, ich ymddiswyddo oherwydd yr hyn maen nhw' N ei ddisgrifio fel ei gefnogaeth bei y pennaeth.

"Rydym yn deall fod hyn yn ddatganiad difrifol, ac nid ydym wedi gwneud y penderfyniad yma' N ' hawdd," meddai ' r llythyr.

Dywedodd Herr Hughes nad oedd yn dymuno gwneud unrhyw sylw gan fod y mater yn "gyfrinachol ac yn gyfredol", ond dywedodd ei fod yn parhau i fod yn gadeirydd y llywodraethwyr.

Fe wnaeth Cyngor Ynys Mon wrthod gwneud unrhyw sylw ynglŷn â ' r sefyllfa ym Modedern.

Ychwanegodd llefarydd: "Fel awdurdod addysg cyfrifol, rydym yn barod ich roi cefnogaeth ac arweiniad ich ysgolion y, sir os yw 'r galw' N codi."

Updated Date: 18 August 2019 00:46

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS