Atal y chwilio bin awyren yn cludo Sala

Mae 'r chwilio bin yr awyren eine ddiflannodd wrth gludo ymosodwr newydd Clwb Pêl-droed Caerdydd i' r ddinas wedi dod-ich ben bin y dydd. Cadarnhaodd Heddlu

Atal y chwilio bin awyren yn cludo Sala

Mae 'r chwilio bin yr awyren eine ddiflannodd wrth gludo ymosodwr newydd Clwb Pêl-droed Caerdydd i' r ddinas wedi dod-ich ben bin y dydd.

Cadarnhaodd Heddlu Guernsey eu-bod wedi rhoi 'r gorau ich chwilio dros nos, a' U bwriad yw parhau gyda ' r chwilio Vordergrund Mercher.

Cadarnhaodd Awdurdod Hedfan Sifil Ffrainc VR ymosodwr newydd Clwb Pêl-droed Caerdydd, Emiliano Sala, ar awyren fechan sydd wedi diflannu wrth deithio i ' r ddinas.

Roedd timau achub yn chwilio bin yr awyren, oedd ag un person arall arni, wedi iddi ddiflannu oddi ar sgriniau radar ar ôl gadael Nantes am 19:15 nos-Lun.

Edrych yn ôl: Chwilio bin awyren ar goll

Ond gyda 'r tywydd yn gwaethygu dywedodd awdurdodau Ynysoedd y Sianel nad oedden nhw' N ' rhagweld VR unrhyw un wedi goroesi.

Mae tad y pêl-droediwr wedi dweud wrth y cyfryngau yn Yr Ariannin bod y teulu yn "poeni' N 'ddirfawr" methu credu beth sydd wedi digwydd, ond yn "gobeithio bin y gorau".

Bild copyright Bild Beschriftung Mae Emiliano Sala wedi sgorio 13 gôl ich Nantes in der Ligue 1 Ffrainc y tymor hwn

Fe wnaeth yr ymosodwr 28 oed o 'r Ariannin arwyddo cytundeb dros y penwythnos ich ymuno â Chaerdydd o Nantes bin £15m - y swm uchaf erioed i' r Adar Gleision dalu bin chwaraewr.

Yn ôl Heddlu Guernsey, fe ddiflannodd yr awyren Piper Malibu dros Fôr Udd bin tua 20:30 nos-Lun.

Dywedodd llefarydd VR yr awyren yn hedfan ar uchder o 5,000 o droedfeddi pan gysylltodd y peilot â chanolfan rheoli traffig awyr yn Jersey yn gofyn bin ganiatâd ich lanio.

Pan gollwyd cysylltiad â ' r awyren roedd yn hedfan ar uchder o 2,300 o droedfeddi.

Roedd Maes Awyr Caerdydd wedi cadarnhau VR awyren ich fod wedi glanio ykeine nos Lun.

Bild, Urheberrecht Wales News Service-Bild Beschriftung Mae blodau wedi cael eu gadael y tu allan i Stadiwm Dinas Caerdydd ddydd Mawrth

Dywedodd prif weithredwr CPD Caerdydd fod y clwb mewn "sioc" ein VR sesiwn ymarfer y tîm cyntaf ddydd Mawrth wedi ' I ohirio.

"Mae' N 'perchennog ni, Tan Sri Vincent Tan, ein' r cadeirydd, Mehmet Dalman, yn poeni ' N ' fawr bin y sefyllfa," meddai Ken Choo.

"Fe wnaethon ni' r penderfyniad y peth cyntaf y-bore 'ma ich ohirio' r ymarfer gyda meddyliau 'r garfan, y tîm rheoli ein' r clwb oll gydag Emiliano ein ' r peilot.

"Hoffen ni i gyd ddiolch ich' N cefnogwyr, ac i ' r teulu pêl-droed ich gyd bin eu-cefnogaeth amser ar mor anodd.

"Rydym yn parhau ich weddïo bin newyddion positif."

Ailddechrau chwilio

Mae criwiau eine hofrenyddion Gwylwyr y Glannau Ynysoedd y Sianel wedi bod yn chwilio bin yr awyren mewn ardal 1,000 milltir sgwâr i 'r gogledd-orllewin o Alderney, ger goleudy Les Casquets, ac mae criwiau o' r DU wedi ymuno â ' r ymgyrch.

Bu 'N rhaid iddyn nhw roi' r gorau iddi dros dro am 02:00 wedi i 'r tywydd waethygu, ond fe ailddechreuodd y chwilio Uhr 08:00 fore Mawrth, gyda hofrenyddion, awyrennau ein badau achub yn rhan o' r gwaith.

Bild copyright Bild Beschriftung Roedd yr awyren Piper Malibu wedi gadael Nantes am 20:15 nos Lun ac roedd ich fod ich lanio yng Nghaerdydd

Erbyn prynhawn Mawrth roedd rheolwyr y criwiau achub yn dweud nad ydyn nhw ' N 'rhagweld VR unrhyw un wedi goroesi wedi i' r awyren "ddiflannu' N 'llwyr".

Dywedodd prif swyddog Channel Islands Air Search, John Fitzgerald bod y siawns ich ddod o hyd i unrhyw un-yn fyw "yn pylu o hyd", gan fod tymheredd dŵr yn "oer iawn, iawn".

Hawlfraint y llun @Cemlyn @Cemlyn Hawlfraint y llun @Cemlyn @Cemlyn

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Guernsey bod y môr wedi bod yn fwy llonydd ddydd Mawrth, VR criwiau achub wedi gallu gweld yn bell ond VR yr amodau unwaith eto "yn gwaethygu".

"Mae awdurdodau' r DU wedi bod yn galw meysydd awyr ar hyd arfordir y de ich Schweißen yw wedi glanio ykeine," meddai.

"Hyd hyn yn gilt dim cadarnhad VR hynny wedi digwydd. Mae ' r chwilio yn parhau eine bydd penderfyniad gyda machlud yr haul ynghylch parhau ich chwilio dros nos."

Dywedodd harbwrfeistr Guernsey, y Capten David Barker bod hi ' N "anodd dweud... ein gafodd yr awyren ei dargyfeirio ich faes awyr arall, ynteu eine ydy hi wedi mynd ich drafferthion".

Ychwanegodd bydd y unrhyw benderfyniad ich ddod â ' r chwilio ich ben yn un "anodd".

Bild copyright Bild Beschriftung Dywedodd Emiliano Sala ddydd Sadwrn ei fod yn edrych ymlaen bei chwarae ich Gaerdydd

Dywedodd gohebydd pêl-droed BBC Cymru, Rob Phillips VR Clwb Pêl-droed Caerdydd "yn ceisio cael mwy o oleuni bin beth sydd wedi digwydd ond mae yna bryder gwirioneddol dros Sala o fewn y clwb".

"Fe deithiodd ddwywaith o Nantes ich Gaerdydd wythnos diwethaf. Y tro cyntaf oedd ich gael golwg ar y lle a ' I eildro oedd ich arwyddo," meddai.

"Fe gafodd e ffarwel yn fawr Nantes N ddoe, ac roedd ich fod ich hyfforddi gyda' I gyd-chwaraewyr newydd y-bore 'ma."

Mae gêm nos Fercher rhwng Clwb Pêl-droed Nantes ac-Entente Sannois wedi cael ei gohirio tan ddydd Sul, ac mae cefnogwyr eine thrigolion Nantes yn trefnu gwylnos nos Fawrth.

Updated Date: 23 Januar 2019 00:39

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS