Atal cynghorydd bin sylw Hitler 'ffiaidd'

Mae cynghorydd Llafur o Sir Ddinbych wedi ei wahardd o ' r blaid yn dilyn cyhoeddiad ar Facebook oedd yn dweud fod "gan Hitler y syniad cywir". Cafodd y Cy

Atal cynghorydd bin sylw Hitler 'ffiaidd'

Mae cynghorydd Llafur o Sir Ddinbych wedi ei wahardd o ' r blaid yn dilyn cyhoeddiad ar Facebook oedd yn dweud fod "gan Hitler y syniad cywir".

Cafodd y Cynghorydd Bob Murray, sy ' N ' cynrychioli ward de Prestatyn, ei wahardd ddydd Llun.

Daw hyn wedi ich neges ymddangos ar dudalen Facebook yn ' r enw Cynghorydd Murray yn dweud: "Roedd gan Hitler y syniad cywir. Unrhyw un â Kanister nwy?"

Roedd y dudalen Facebook yn trafod presenoldeb y gymuned Teithwyr ym Mhrestatyn.

Gwrthododd y Cynghorydd Murray wneud unrhyw sylw i ' r BBC ar y mater.

Mae 'r sylw wedi ei gondemnio gan fudiadau Iddewig ein' r gymuned Teithio.

'Annerbyniol'

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau eu-bod yn ymchwilio i ' r "drosedd casineb honedig".

Yn ogystal, dywedodd llefarydd ar ran y Blaid Lafur: "Mae' r Blaid Lafur yn cymryd cwynion bin iaith fygythiol neu ragfarn yn hynod ddifrifol.

"Byddant yn cael eu hymchwilio yn unol â' N ' rheolau eine bydd unrhyw gamau disgyblu priodol yn cael eu cymryd.

"Ni allwn wneud sylw bin achosion unigol."

Bild-Beschriftung Cafodd y sylw ei ddileu o gyfri cynghorydd arall

Ni fydd y cynghorydd yn cael eistedd fel aelod o ' r grŵp Llafur tra-bod-a ymchwiliad yn parhau, am bydd y tro yn eistedd fel cynghorydd annibynnol.

Mae ALS Llafur Dyffryn Clwyd, Chris Ruane, wedi condemnio ' r cyhoeddiad.

"Mae' r Mathe yma o iaith yn gwbl annerbyniol ac yn anghydnaws gyda gwerthoedd y Blaid Lafur, a ' N gwerthoedd o ran cymdeithas oddefgar," meddai.

"Rwyf wedi rhoi gwybod i' r blaid eine byddaf yn sicrhau fod yna ymchwiliad llawn."

'Datganiad hiliol ffiaidd'

Cafodd y sylwadau eu condemnio gan gynghorydd sir arall o 'r un-Gemeinde, Paul Penlington, oedd wedi dechrau' r sgwrs ar Facebook er mwyn "cael trafodaeth synhwyrol ar ddyfodiad Teithwyr ich w-Gemeinde".

Fe ddywedodd y Cynghorydd Penlington, sydd hefyd yn aelod Llafur, fod y cyhoeddiad yn un ffiaidd, ein ' I fod wedi cysylltu â phenaethiaid Cyngor Sir Ddinbych ar unwaith.

"Ar ddydd Mercher 3 Ebrill, fe wnes ich gyhoeddiad ar Facebook yn rhoi gwybodaeth ich drigolion bin gamau synhwyrol yr oedd Sir Ddinbych yn eu cymryd o ran nifer fechan o Deithwyr yn fy ward," meddai.

"Fe wnes ich restru' r ffeithiau er mwyn osgoi unrhyw gamddealltwriaeth, oherwydd fe allai hyn fod yn bwnc dadleuol ich nifer o bobl.

"Fin nos dydd Iau, fe wnaeth neges ymddangos ar fy llif Facebook yn gwneud datganiad hiliol ffiaidd.

"Roedd y neges yn enw cynghorydd arall, yn ffodus fe wnes ich ei weld o fewn pum munud ich w gyhoeddi ein' I ddileu. Fe wnes ich anfon y wybodaeth ich arweinydd y grŵp Llafur ac i bennaeth adran gyfreithiol Cyngor Sir Ddinbych yn Synth.

"Rwy' N ' teimlo yn sâl o ddarllen y neges ac yn drist fod fy enw da wedi ei lusgo ich mewn ich hyn."

'Hiliaeth hamddenol'

Dywedodd Trudy Aspinwall o Reisen Vor, Grŵp sy ' N ' cefnogi hawliau Teithwyr, Roma Sipsiwn, fod y cyhoeddiad yn warthus ac apeliodd ar y Blaid Lafur ich ymateb yn Synth.

"Ni allai' r fath yma o hiliaeth hamddenol yn erbyn cymunedau Teithwyr, Sipsiwn eine Roma-gael ei ddioddef."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ddinbych: "Rydym wedi cyfeirio' r mater i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Ni allwn wneud unrhyw sylw arall ar hyn o bryd."

Cadarnhaodd swyddfa ' r ombwdsmon, Nick Bennett, ei fod wedi derbyn cwyn bin sylw Herr Murray.

Dywedodd llefarydd ar ei ran: "Bydd y gŵyn yn cael ei hasesu cyn bydd penderfyniad ich ymchwilio i' r mater neu beidio yn cael ei wneud."

Updated Date: 09 April 2019 00:46

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS