Apêl bin ich ddal cyflenwr cyffuriau

Mae ditectifs sy ' N 'ymchwilio ich farwolaeth bachgen 13 oed yn Sir Caerffili yn apelio ar y gymuned leol am eu-cymorth ich ddod o hyd i' r sawl eine wertho

Apêl bin ich ddal cyflenwr cyffuriau

Mae ditectifs sy ' N 'ymchwilio ich farwolaeth bachgen 13 oed yn Sir Caerffili yn apelio ar y gymuned leol am eu-cymorth ich ddod o hyd i' r sawl eine werthodd cyffur anghyfreithlon iddo.

Dywed swyddogion Heddlu Gwent y byddai trigolion lleol yn gwybod pwy oedd wedi cyflenwi cyffuriau ich Carson Preis o Hengoed, fu farw wedi Iddos, gael ei ddarganfod yn anymwybodol ym Mharc Ystrad Mynach nos Wener.

Mae 'r Uwcharolygydd Nick McLain hefyd yn erfyn ar oedolion i roi' r "hyder ein ' r dewrder" ich bobl ifanc gynnig gwybodaeth i ' r heddlu.

Dywedodd na allai gadarnhau eto sut y bu farw Carson, ond canolbwynt yr ymchwiliad yw ' r posibilrwydd VR cyffuriau yn ffactor.

Mae 'r anzeiiri' N 'ymchwilio ich fath arbennig o' r cyffur MDMA, neu ecstasi - sef tabledi Donkey Kong.

Bild-Beschriftung Blodau er cof am Carson-Preis-ym Mharc Ystrad Mynach

neb wedi cael eu harestio, ond mae ditectifs "yn dilyn sawl trywydd" eine ' r ymchwiliad bellach wedi ymestyn ich bob rhan o Gaerffili.

"Mae ein hymchwiliad yn awgrymu VR yr hyn rydyn ni' N credu oedd yn gyffuriau wedi 'U prynu cyn ich Carson ymweld â' r parc," meddai ' r Uwch-Arolygydd McLain.

"Rydym â diddordeb yn benodol yn symudiadau Carson cyn iddo ymweld â' r parc y noson honno. Rwy ' N ' credu VR rhywun yn rhywle wedi gwerthu cyffuriau anghyfreithlon ich Carson, ein bydd pobl eraill yn yr ardal yn gwybod pwy oedd y person yna.

"Wnawn ni ddim goddef hyn yng Ngwent... mae cyflenwi cyffuriau yn difetha bywydau pobl ac rydym yn gofyn wrth drigolion ich gysylltu â ni yn Synth os oes gyda nhw unrhyw wybodaeth ynghylch y cyflenwyr yma."

Bild-copyright Google Image caption Mae 'r heddlu' N 'annog y cyhoedd ich barhau i fynd i' r parc ein VR gwaith 'diflino' i fynd i 'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ykeine

Mae 'r heddlu' N ' cynnig cefnogaeth ich bobl ifanc yn Ysgol Lewis, Pengam lle roedd Carson yn ddisgybl.

Mae 'r Uwcharolygydd McLain yn annog pobl ich beidio â chadw zeichnen o Barc Ystrad Mynach, gan bwysleisio VR plismyn lleol wedi "'N gweithio ddiflino" gydag asiantaethau eraill ich ddiogelu ' r safle yn sgil adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Hyd yma eleni mae ' r heddlu wedi gosod pum gorchymyn gwasgaru yn y parc.

Roedd yna swyddogion ieuenctid cymunedol yn y parc nos Wener, fel rhan o ' r ymdrechion ich atal ymddygiad gwrthgymdeithasol ymhlith pobl ifanc ond doedd yr heddlu ddim yn gallu cadarnhau eine ddaethon nhw ar zieht Carson cyn Iddos, gael ei ddarganfod yn anymwybodol.

Updated Date: 16 April 2019 01:37

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS