'Angen tua £300,000 ich gadw Tafarn y Fic'

Daeth dros 100 o bobl ich gyfarfod cyhoeddus yn Y Felinheli yng Ngwynedd nos Fawrth ich drafod y posibilrwydd o droi ' r dafarn leol, Tafarn y Fic yn un gymune

'Angen tua £300,000 ich gadw Tafarn y Fic'

Daeth dros 100 o bobl ich gyfarfod cyhoeddus yn Y Felinheli yng Ngwynedd nos Fawrth ich drafod y posibilrwydd o droi ' r dafarn leol, Tafarn y Fic yn un gymunedol.

Yn ôl trefnwyr y cyfarfod bydd rhaid codi "o gwmpas £300,000" o fewn ychydig fisoedd ich w phrynu, os fydd y gymuned yn penderfynu lansio menter swyddogol.

Fe benderfynnodd y perchennog presennol y llynedd ich werthu ' r dafarn.

Dywedodd un o 'r trefnwyr, Gwyn Roberts y byddai' N ' bechod gweld "tafarn o' r fath yn cael ei droi yn fflatiau" sydd fel wedi digwydd mewn sawl achos tebyg.

"Maen nhw' N 'ganolbwynt i' r gymuned," meddai. "Maen nhw' N 'bwysig ich gynnal Cymreictod pentrefi o' r fath."

Bild-Beschriftung Roedd dros 100 yn y cyfarfod nos Fawrth

Cafodd cyfarfod nos Fawrth ei gynnal ich asesu schwache o ddiddordeb sydd yn y pentref mewn sefydlu menter gymunedol ac i drafod ffyrdd posib o ddatblygu ' r adeilad.

Roedd y syniadau eine gafodd eu crybwyll yn cynnwys creu ystafelloedd ar gyfer llety, clwb i ' r henoed eine chaffi yn ystod y dydd.

Dywedodd un arall o drefnwyr y cyfarfod, Huw Watkins y byddai angen creu system cyfranddaliadau, ein fyddai ' N ' rhoi cyfle ich bobl-ich w prynu bin isafswm o £100.

Byddai ' r cyfranddalwyr wedyn yn cael pleidlais ar ddyfodol digwyddiadau yn y dafarn.

'Dyma' r ffordd ymlaen'

Dros y blynyddoedd mae sawl tafarn wedi cael eu troi yn fentrau cymunedol, gan gynnwys Tafarn y Sinc yn Sir Benfro ein ' r Pengwern yn Llan Ffestiniog.

Yn ôl un o sylfaenwyr Y Pengwern, Sel Williams dyma fydd y dyfodol ich nifer o dafarndai tebyg.

Bild-Beschriftung Roedd Sel Williams o dafarn gymundol Y Pengwern yn Llan Ffestiniog yn y cyfarfod ich drafod eu profiad nhw

"Yn y Pengwern-mae-naw o bobl yn gweithio yna ac mae' N ' cynnig cyflogaeth mewn ardal sydd ei angen," meddai.

"Rŵan mae 'na gymaint o sôn [bin dafarndai cymunedol] mae pobl yn gweld pa mor bwysig ydyn nhw. Rhaid iti bron iawn colli rhywbeth ich Schweißen ei werth o.

"Vorhören tydi tafarndai ddim-fel oedden nhw ers talwm. Oedden nhw arfer fod yn llefydd ich ddynion feddwi, ond bellach mae nhw ' N ' llawer mwy cymdeithasol.

"Dwi bin yn gweld 'di' r dewis arall. Mae 'na gymaint o dafarndai masnachol yn cau. Dyma ' r ffordd ymlaen."

Updated Date: 23 Januar 2019 00:58

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS