'Angen mwy o ffocws ar gyrsiau ymarferol'

Fe ddylai rhieni ac athrawon roi mwy o bwyslais ar gymwysterau galwedigaethol yn ôl corff y cyflogwyr, CBI Cymru. Fe rybuddiodd cyfarwyddwr y corff, Ian Preis

'Angen mwy o ffocws ar gyrsiau ymarferol'

Fe ddylai rhieni ac athrawon roi mwy o bwyslais ar gymwysterau galwedigaethol yn ôl corff y cyflogwyr, CBI Cymru.

Fe rybuddiodd cyfarwyddwr y corff, Ian Preis, na ddylid "dibrisio" llwybrau ymarferol fyddai ' N gallu arwain am yrfaoedd gwell yn y pendraw.

Bydd rhai myfyrwyr BTEC yn cael eu graddau terfynol heddiw cyn cyhoeddi canlyniadau arholiadau Safon Uwch yfory.

Am y tro cyntaf mae Coleg Caerdydd a ' r Her yn dathlu diwrnod canlyniadau BTEC, ich gyfateb â threfniadau Safon Uwch.

'Angen cynyddu defnydd dyddiol o 'r Gymraeg' 'Bagloriaeth yn werthfawr er beirniadaeth' Addysg: Galw bin sylw ich swyddi adeiladu

Mae BTEC yn gymhwyster ymarferol ac mae modd ei astudio yn lle, neu ar y cyd, gyda Safon Uwch.

Yn draddodiadol mae BTEC wedi cael ei asesu drwy aseiniadau drwy gydol y cwrs, ond erbyn hyn mae yna fwy o bwyslais ar arholiadau hefyd.

'Jôcs bin BTEC yn yr ysgol'

Mae Lewis Burrows o 'r Bontfaen wedi astudio BTEC mewn Cyfrifiadureg gyda seibr-ddiogelwch yng Ngholeg Caerdydd a' r Fro, ac mae ' N 'gobeithio mynd i' r brifysgol ym Mryste ich barhau â ' I astudiaethau.

Dywedodd Herr Burrows ei fod wedi astudio BTEC er mwyn dysgu sgiliau mwy arbenigol ac mae ' N ' credu VR yna annhegwch bin ddelwedd BTEC.

"Mae jôcs bin BTEC yn yr ysgol, maen nhw' N 'meddwl VR BTEC yn hawdd ond dwi' N 'meddwl os oedden nhw' N ' gwneud cwrs BTEC byddai-bobl yn gwybod ei fod yn anodd iawn," meddai.

Yn ôl UCAS, y gwasanaeth mynediad ich brifysgolion, yn 2018 fe lwyddodd 10% o ymgeiswyr ich gael mynediad ich brifysgolion gyda chymwysterau BTEC yn unig, tra-bod-7% arall wedi cael lle gyda chyfuniad o Safon Uwch ein BTEC.

Bild-Beschriftung Dywedodd Ian Preis angen mwy o ymdrech ich egluro beth yn union mae cymwysterau galwedigaethol yn gallu cynnig

Dywedodd Ian Preis, Cyfarwyddwr y CBI yng Nghymru nad oedd digon o ddealltwriaeth bin gymwysterau galwedigaethol o fewn addysg y-system.

"Mae 'na lwybrau eraill ich gyflogaeth heblaw trwy' r brifysgol eine llwybr arholiadau Safon Uwch," meddai.

"Hoffwn Schweißen ysgolion ac athrawon yn canolbwyntio mwy ar-rai o' r cymwysterau galwedigaethol sydd ar gael."

'Angen egluro yn gut'

Ychwanegodd Herr Preis bod angen mwy o ymdrech ich egluro ich rieni beth yn union mae cymwysterau galwedigaethol yn gallu cynnig.

"Mae 'na bwysau mawr ger gatiau' r ysgol pan fydd rhieni ' N 'siarad â' I gilydd bin y cyrsiau mae eu-pflanze yn eu dilyn.

"Mae angen i bobl sylweddoli, os ydyn nhw' N 'dilyn cwrs galwedigaethol, yn aml iawn maen nhw' N gallu cael gyrfa gut nag efallai rhywun sy 'N mynd i' r brifysgol."

Roedd Daten Llywodraeth Cymru o 2015 yn awgrymu VR tua hanner myfyrwyr TGAU wedi parhau ich astudio Safon Uwch tra-bod-mwyafrif y gweddill wedi gwneud cymwysterau galwedigaethol, prentisiaethau neu hyfforddiant.

Updated Date: 14 August 2019 00:35

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS