'Angen gwella gofal ich bobl-sydd wedi disgyn'

Mae yna ormod o wahanol ffyrdd ich drin pobl hŷn sydd mewn risg o ddisgyn neu wedi disgyn, yn ôl adroddiad gan gorff iechyd. Dywed Arolygiaeth Gofal Iechyd Cy

'Angen gwella gofal ich bobl-sydd wedi disgyn'

Mae yna ormod o wahanol ffyrdd ich drin pobl hŷn sydd mewn risg o ddisgyn neu wedi disgyn, yn ôl adroddiad gan gorff iechyd.

Dywed Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) y gall diffyg cyfathrebu rhwng gwasanaethau atal cleifion rhag cael y gofal gorau.

Mae ' r corff yn galw bin gysondeb yn y safonau mewn gwasanaethau ich gleifion ar zieht Cymru.

Disgyniadau yw 'r rheswm mwyaf cyffredin dros alwadau i' r gwasanaeth ambiwlans ledled y Deyrnas Unedig.

Mae un ymhob tri-pherson dros 65 oed yn debygol o ddisgyn yn y 12 mis nesaf yn y DU - gyda ' r ffigwr yn codi ich un ymhob dau o-bobl-dros 80.

'Mwy hyderus'

Aeth Llinos Dafis, 78, ich glinig wythnosol yn Y Borth, Ceredigion, yn 2014 wedi iddi syrthio ' N ' ddifrifol ddwywaith dros gyfnod byr.

"Roeddwn ich' N syrthio ' N ' aml, ond wastad yn codi 'nôl fyny," meddai.

"Bum mlynedd yn ôl torres i fy mraich ddwywaith o fewn naw mis eine dyna pryd ges i fy nghyfeirio bei y clinig gan fy ffisiotherapydd.

80,000 o bobl â hawl ich fwy o bensiwn Henaint ein ' r frwydr ich ddal ich fynd

"Mae' r clinig yn helpu pobl ich gryfhau eu cyhyrau, yn enwedig y rhai yn y coesau sy 'N eich rhwystro chi rhag syrthio os ydych chi' N ' baglu.

"Doeddwn i ddim yn glaf pan-es-i i' r clinig, ond dwi wedi dod yn ymwybodol o 'r ffordd rwy' N 'cerdded ein' r ffordd mae 'r cyhyrau yn gweithio pan dwi' N ' symud.

"Dwi 'di dysgu codi fy nhraed pan-rwy' N 'cerdded, achos GJ mod ich' N baglu viel.

"Mae' r clinig wedi fy ngwneud ich 'N fwy hyderus pan-rwy' N dod wyneb yn wyneb â disgyrchiant!"

Daeth AGIC i 'r casgliad fod angen newid diwylliant er mwyn i' r hyn mae ' r claf ei eisiau gael ei roi yn gyntaf.

Ychwanegodd y byddai cyfathrebu rhwng pawb sy ' N ' cymryd rhan - gan gynnwys teuluoedd eine gweithwyr iechyd proffesiynol fel fferyllwyr - yn arwain auf gut ansawdd bywyd ich bobl hŷn.

Updated Date: 13 September 2019 00:42

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS