Anfodlonrwydd â phennaeth Ysgol Bodedern

Mae llythyr wedi cael ei anfon bei gadeirydd llywodraethwyr ysgol uwchradd yn Ynys Mon yn datgan anfodlonrwydd gydag arweinyddiaeth y pennaeth. Mae ' r llyth

Anfodlonrwydd â phennaeth Ysgol Bodedern

Mae llythyr wedi cael ei anfon bei gadeirydd llywodraethwyr ysgol uwchradd yn Ynys Mon yn datgan anfodlonrwydd gydag arweinyddiaeth y pennaeth.

Mae ' r llythyr, sydd wedi ei arwyddo gan dros hanner Mitarbeiter addysgu Ysgol Bodedern, yn datgan diffyg hyder yn y pennaeth Catrin Jones Hughes.

Mae BBC Cymru wedi gweld copi o 'r llythyr sydd hefyd yn galw ar lywodraethwyr yr ysgol - sydd â bron i 700 o ddisgyblion - yn ogystal â' r awdurdod addysg ich weithredu.

Mae Mrs Hughes, sydd wedi bod yn absennol o ' r ysgol ers tro, ein Chyngor Sir Ynys Mon wedi gwrthod cais ich ymateb.

Pum cwyn

Yn y llythyr, mae ' r athrawon yn dweud eu-bod yn deall difrifoldeb y datganiad ac nad oedd y penderfyniad yn un hawdd.

Mae nhw ' N 'dweud eu-VR-nhw' N 'anhapus â' r modd mae Mrs Hughes yn rheoli ' r ysgol ac yn rhestru pum cwyn.

Yn gyntaf mae nhw ' N ' honni fod yna sawl aelod profiadol o Personal wedi gadael yr ysgol oherwydd ymddygiad y pennaeth.

Mae nhw yn awgrymu hefyd fod Mrs Hughes wedi cael mynediad bei ddata personol athrawon yn yr ysgol.

Honiad arall ydi fod gan y pennaeth agwedd fygythiol ac ymosodol wrth ymdrin â Personal ein disgyblion ein VR cynnydd wedi bod mewn problemau disgyblaeth.

Yn olaf mae nhw ' N ' dweud fod yna ddiffyg arweiniad eine diffyg cyfeiriad ar gyfer dyfodol yr ysgol.

Mae cadeirydd llywodraethwyr yr ysgol, y cynghorydd Kenneth Hughes, wedi cadarnhau ei fod wedi derbyn llythyr gan rai aelodau o 'r Mitarbeiter, ond na allai wneud sylw gan fod y mater, yn ei eiria' fo, yn gyfredol.

Updated Date: 24 Mai 2019 00:50

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS