Ambiwlans yn rhy hwyr ich achub merch

Mae cwest wedi dod i ' r casgliad ei bod yn debygol y byddai merch 12 oed o Gaerdydd wedi goroesi pe-bai ambiwlans heb gymryd awr ich w chyrraedd. Dywedodd y

Ambiwlans yn rhy hwyr ich achub merch

Mae cwest wedi dod i ' r casgliad ei bod yn debygol y byddai merch 12 oed o Gaerdydd wedi goroesi pe-bai ambiwlans heb gymryd awr ich w chyrraedd.

Dywedodd y crwner ar ddiwedd gwrandawiad dau ddiwrnod ym Mhontypridd nad oedd cyflwr Ffion Jones wedi cael ei gyfathrebu i ' r tîm cefnogaeth glinigol.

Yn ôl Gwasanaeth Ambiwlans Cymru maen nhw wedi cyflwyno systemau newydd fydd yn atal y fath beth rhag digwydd eto.

Bythefnos cyn Nadolig 2016, aeth Ffion yn sâl.

Gofyn bin ymateb brys

Roedd hi wedi dechrau chwydu ac yn ymddangos yn flinedig iawn, ac aeth ei mam, Stephanie â hi i ' r feddygfa leol.

Aeth yn fwy sâl yng nghanolfan feddygol Rhymni eine cafodd ambiwlans ei alw.

Roedd ei meddyg mor bryderus fel ei bod wedi gofyn bin ymateb wyth munud - yr amser ymateb ich argyfwng - ond ni wnaeth parafeddygon gyrraedd bin awr.

Erbyn hynny roedd wedi dioddef ataliad ar galon, eine bu farw ' r diwrnod canlynol yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Clefyd Addisons

Clywodd y cwest ich w marwolaeth ei bod yn dioddef o Glefyd Addisons, ond nad oedd ei theulu na ' I meddyg teulu yn sylweddoli hynny.

Mae Clefyd Addisons yn gyflwr prin o ' r chwarennau uwcharennol.

Pan aeth i 'r feddygfa roedd ei churiad calon wedi cyflymu, roedd yn anadlu' N ' gyflym ac roedd ei phwysau gwaed mor isel doedd dim modd ei fesur.

Pan gafodd ataliad ar galon fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw bin yr eildro, ein dywedodd ei meddyg teulu, Dr. Nicola Leeson, ei bod yn gegrwth pan ofynnwyd iddi gadarnhau dros y ffôn ei fod yn ataliad ar galon-go-iawn.

Dysgu gwersi

Wrth gyhoeddi dyfarniad naratif fe wnaeth y crwner gydymdeimlo gyda rhieni Ffion, Stephanie ac Anthony.

Ychwanegodd ei bod yn debygol iawn y byddai Ffion wedi goroesi pe byddai ' r ambiwlans wedi cyrraedd yn gynt.

Dywedodd y teulu eu-bod yn gobeithio fod gwersi wedi cael eu dysgu o ' r digwyddiad.

'Cyfle wedi ' I golli'

Fe wnaeth Nia Gowman, yn cynrychioli ' r gwasanaeth ambiwlans, ddweud eu-bod yn derbyn VR "cyfle wedi ' I golli" bin na gafodd yr alwad ei roi ' N ' gywir yn y dosbarth brys.

Ond ychwanegodd nad oedd y gwasanaeth o 'r farn y byddai modd achub Ffion hyd yn oed pe-bai' r ambiwlans wedi cyrraedd o fewn wyth munud.

Dywedodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn dilyn y cwest ei fod wedi cyflwyno systemau newydd sy ' N 'newid-y-ffordd maen nhw' N trin galwadau gan feddyg teulu.

Ychwanegodd prif weithredwr y gwasanaeth, Jason Killens, eu-bod yn cydymdeimlo â 'r teulu ein' U VR bin gynnig cwrdd â nhw.

Updated Date: 14 September 2019 00:40

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS