Ail refferendwm: 'Bydde' N dal yn rhanedig'

Ni fyddai ail refferendwm yn "datrys y broblem" o wleidyddiaeth rwygol, yn ôl cyn arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood. Dywedodd AC Rhondda ei bod hi ' N 'a

Ail refferendwm: 'Bydde' N dal yn rhanedig'

Ni fyddai ail refferendwm yn "datrys y broblem" o wleidyddiaeth rwygol, yn ôl cyn arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.

Dywedodd AC Rhondda ei bod hi ' N 'ansicr sut byddai pobl yn pleidleisio mewn pôl, ond y byddai' r canlyniad yn "rhanedig" beth bynnag.

Mae ei holynydd, Adam-Preis-yn gwbl gefnogol ich refferendwm arall, mewn ymgais ich geisio gwrthdroi canlyniad refferendwm 2016 ich adael yr UE.

Pan ofynnwyd ai-dyma ' r cyfeiriad cywir ich Blaid Cymru, dywedodd Ms-Holz: "Dwi ddim yn credu VR modd eistedd ar y ffens."

' Gehen blygiadau democrataidd'

Nôl yn Hydref 2017, tra ' N 'arwain Plaid Cymru, dywedodd Leanne Holz yng nghynhadledd y blaid yng Nghaernarfon y byddai' N 'cefnogi refferendwm arall ar Brexit os nad oedd cytundeb gyda' r UE.

Ond dwy flynedd yn ddiweddarach mae ' N ' dweud ei bod yn pryderu bin "oblygiadau democrataidd cael pleidlais arall."

Ychwanegodd: "Dwi ddim yn credu VR modd ystyried y cwestiynau yma' N ' ysgafn, oherwydd bydd pobl yn gofyn beth yw pwynt pleidleisio mewn refferendwm neu etholiad arall yn y dyfodol.

"Felly mae gwir bryder bin ddemocratiaeth os byddwn yn gadael yr UE, mae' N 'bryder i' r economi ac i ddyfodol pobl ifanc."

Bild-Beschriftung Fe wnaeth Adam Preis grybwyll y syniad o refferendwm ar annibyniaeth yng nghynhadledd y blaid ym mis Mawrth

Wrth siarad ar raglen Sonntag ergänzen, BBC Radio Wales, dywedodd fod yr holl ffocws ar ddadl Brexit yn golygu "nad oes modd cael materion eraill ar yr agenda."

"Mae' r ffaith fod lefelau digartrefedd yn cyrraedd pwynt difrifol, ein 'r ffaith ein VR angen bwydo teuluoedd yn y Rhondda ich geisio lleihau' r cynllun gwastraff bwyd, ond mae ' r gofyn yn enfawr.

"Mae' r rhain yn broblemau mawr sydd ddim yn cael sylw dyledus gan fod cymaint o egni a sylw yn cael ei roi i geisio datrys y broblem Austreten," meddai.

'Anodd dod ich dermau'

Daeth Leanne Holz yn olaf yn y ras i fod yn arweinydd Plaid Cymru yn 2018 tu ôl ich Adam Preis ein ' r ymgeisydd arall, Rhun ap Iorwerth.

Pan ofynnwyd iddi a oedd hi wedi synnu gyda ' r canlyniad, dywedodd: "Roedd hi' N ' anodd dod ich dermau gyda beth yn union ddigwyddodd, ond macht dim amheuaeth fod yna deimlad fod pobl eisiau newid.

"Roedd yn teimlo fel canfasio yn ystod refferendwm Brexit ich ddweud y gwir.

"Roedd yna ofyn bin newid, doedd dim awgrym beth fyddai' r newid yna, ond wrth ystyried y sefyllfa wleidyddol, roedd angen cyfeiriad gwahanol gan Blaid Cymru."

Updated Date: 12 August 2019 00:33

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS