Aflonyddu rhywiol: 20% wedi ' U diswyddo

Mae llai na 20% o honiadau o aflonyddu rhywiol yn y Sektor cyhoeddus yng Nghymru wedi arwain am ddiswyddiadau, yn ôl ffigyrau swyddogol. Ers-2016, o ' r 81 o

Aflonyddu rhywiol: 20% wedi ' U diswyddo

Mae llai na 20% o honiadau o aflonyddu rhywiol yn y Sektor cyhoeddus yng Nghymru wedi arwain am ddiswyddiadau, yn ôl ffigyrau swyddogol.

Ers-2016, o ' r 81 o gyrff cyhoeddus wnaeth ymateb ich gwestiynau gan BBC Cymru, cafodd 84 o gwynion eu derbyn gydag 16 yn cael eu diswyddo.

Fe wnaeth dau awdurdod dalu cyfanswm o £16,000 mewn cytundebau 'gwrthod datgelu' - non-disclosure-Abkommen - ar ôl ich honiadau gael eu gwneud.

Yn ôl un ddynes wnaeth dderbyn £40,000 mae 'r cyfanswm go-iawn sy' N cael ei dalu mewn achosion o ' r fath yn llawer uwch.

Comisiynydd ich edrych ar honiadau aflonyddu

Roedd Rachel, nid ei henw iawn, yn gweithio ich brifysgol yng Nghymru.

Fe wnaeth BBC Cymru ofyn bin ymateb gan 89 o gyrff cyhoeddus, gan gynnwys adrannau o Lywodraeth y DU sydd â swyddfeydd yng Nghymru.

Mae 'r atebion gan-81 o' r cyrff yn dangos:

VR o leiaf tri chwarter o ' r 84 cwyn bin aflonyddu rhywiol wedi eu gwneud gan fenywod yn erbyn Mitarbeiter gwrywaidd; Fe wnaeth yr honiadau arwain bei 52 o achosion disgyblu, gyda 16 yn cael eu diswyddo; Fe wnaeth cynghorau Merthyr Tudful ein Sir Benfro ddweud iddynt dalu £8,000 yr un mewn cytundebau gwrthod datgelu yn dilyn honiadau o aflonyddu rhywiol; Dywedodd 10% o 'r awdurdodau eu-bod yn gwrthwynebu' r arfer o ddefnyddio cytundebau gwrthod datgelu, tra-bod-44% eine pholisi o beidio eu defnyddio; Fe wnaeth wyth corff cyhoeddus wrthod rhoi gwybodaeth - Prifysgol Caerdydd, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus, Y BBC, Swyddfa Cymru, Y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Y Weinyddiaeth Amddiffyn, Y Swyddfa Gartref, Yr Adran Gwaith ein Phensiynau, Yr Adran Busnes, Ynni eine Strategaeth Diwydiannol; Cafodd ei hadrodd fis Hydref fod Prifysgol Caerdydd wedi talu £3m mewn taliadau ich ddod ich gytundeb - ond heb restru ' r union achosion.

"Dechreuodd y peth gyda fe' N dweud GJ mod yn 'hogan fawr' ac yna sylwadau rhywiaethol," meddai Rachel.

"Roedd pobl yn oder-gyfeillgar ac yn nawddoglyd oherwydd eich bod yn ferch.

"Roedd y cyfan yn fy mychanu oherwydd GJ mod yn ferch."

Fe wnaeth Rachel dderbyn £40,000 gan ei chyn-gyflogwr er mwyn cadw ' N dawel bin yr honiadau o fwlian ac aflonyddu rhywiol.

Bild copyright Bild Beschriftung Roedd o leiaf tri chwarter yr honiadau o aflonyddu rhywiol wedi eu gwneud gan fenywod

Ar ôl codi pryderon gydag uwch swyddogion bin y modd yr oedd arian yn cael ei wario yn ei hadran, dywedodd Rachel fod ei safbwyntiau yn cael eu diystyru eine cafodd ei labelu yn amhroffesiynol.

Dywedodd iddi gael ei galw i 'r brif swyddfa, ein' I bod hi ' N 'meddwl fod hynny' N 'anarferol ein' I bod felly wedi penderfynu recordio ' r sgwrs gyda dau reolwr gwrywaidd.

Ychwanegodd ei bod wedi cael amser caled ac iddynt ddweud nad oedd eu hangen ykeine mwyach.

Yna mae hi ' N ' honni iddynt wadu cynnwys y sgwrs. Dywedodd na wnaeth ei chyflogwr gymryd unrhyw gamau yn erbyn y dynion nes iddynt sylweddoli ei bod wedi recordio ' r cyfan.

'Dim dewis'

Ond roedd y cwmni eisiau iddi adael, meddai.

"Mach' N i ddim bin adael, ond mae yna bwynt lle nad yw 'r cyfan yn jôc mwyach ac mae' N rhaid i chi-fynd," meddai Rachel.

"Yn y bôn fe wnaethon nhw ddweud: 'Dyma' r arian, byddwn ni 'N delio gyda nhw, cymra 'r arian eine mynd'."

"Ro' N i ' N fam sengl. Ro ' N ich von oherwydd byddwn heb swydd eine neb ich siarad â nhw. Roedd hi ' N ' anodd.

"Rydym yn clywed bin aflonyddu rhywiol drwy' r amser.

"Mae' N rhaid chwarae ' r gêm, yn enwedig ich fenyw sydd â phlant - tut yna ddim dewis oni bai bin dderbyn y peth."

Cymorth eine Chyngor Acas (corff cymodi yn y gweithle): 0300 123 1100 Cyngor ar Bopeth: 03444 111 444 EASS (gwasanaeth cefnogaeth eine chyngor cydraddoldeb): 0808 800 0082
Updated Date: 10 Februar 2019 01:10

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS