Academi ich daclo prinder meddygon

Fe allai academi newydd gwerth £3.4 m wneud "cyfraniad aruthrol" i ' r ymdrech ich daclo prinder sylweddol o feddygon radiolegol, yn ôl arbenigwyr yn y maes.

Academi ich daclo prinder meddygon

Fe allai academi newydd gwerth £3.4 m wneud "cyfraniad aruthrol" i ' r ymdrech ich daclo prinder sylweddol o feddygon radiolegol, yn ôl arbenigwyr yn y maes.

Bydd yr Academi Ddelweddu Genedlaethol yn yn agor swyddogol ym Mhen-coed ger Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Llun, gan ganiatáu ich ddwywaith gymaint o feddygon iau hyfforddi yn radiolegwyr yn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

Yn ystod y ddegawd ddiwethaf mae nifer y cleifion sy ' N cael sganiau, gan gynnwys CT -, MRT-ac uwchsain, wedi cynyddu o 24,000 y mis, i dros 40,000.

Gyda 'r galw yn cynyddu ein' r sganiau yn llawer mwy manwl, tut dim digon o feddygon ich ddehongli ' N ' gyflym yr holl ddelweddau.

Bild-Beschriftung Erbyn mae hyn sganio yn allweddol ich waith y gwasanaeth iechyd

Mae gan Gymru hefyd gyfran uwch o radiolegwyr sydd ar fin ymddeol nag unrhyw wlad arall yn y DU.

O ganlyniad ich sefydlu 'r academi newydd mae yna botensial ich gynyddu' r nifer sy ' N ' hyfforddi i fod yn radiolegwyr yng Nghymru o tua 45 i 100.

Dywedodd, Dr. Sian Phillips, radiolegydd eine phennaeth hyfforddi gyda Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg: "Ni' N gallu gwneud mwy o ddysgu mewn llai o amser, ni 'N gallu cael mwy o bobl trwy' r-system.

"Ni' N gallu hyfforddi 20 neu 25 y flwyddyn, lle o r blaen roedd e ' N ' bump neu chwech y flwyddyn."

Arbed amser

Bydd cysylltiadau cyfrifiadurol yn caniatáu ich feddygon weld ac astudio sganiau pob ysbyty yng Nghymru.

Fe fydd yr un dechnoleg yn caniatáu ich feddygon ymgynghorol sy ' N 'gyfrifol bin hyfforddi arbed amser drwy allu cyflawni peth o' U ' gwaith arferol yn yr academi heb orfod dychwelyd ich w hysbytai.

Bild-copyright Corbis Bildunterschrift Cafodd sgrinio MRT-ei ddefnyddio gyntaf mewn ysbytai yn 1967

Dywedodd Dr. Dafydd Emyr ap, meddyg iau radioleg yn ei bedwaredd flwyddyn: "Gyda' r galw sydd mas 'na bydd viel fwy o bobl yn dod mewn i' r maes eine dysgu beth yw radioleg, bydd viel mwy ohonom ni mas 'na.

"Mae 'na gwpwl o lefydd yn Lloegr sy' N 'debyg ich hwn, ond hwn yw' r lle cyntaf yng Nghymru sydd â ' r cyfleusterau yma."

Tra ' N 'croesawu' r buddsoddiad cychwynnol o £3.4 m gan Lywodraeth mae Cymru Coleg Brenhinol y Radiolegwyr (CBR) yn rhybuddio y gallai 'r arian gael ei wastraffu oni bai fod y llywodraeth yn cyllido digon o lefydd hyfforddi ich lenwi' r academi newydd.

Prinder radiolegwyr

Dywedodd Dr. Toby Wells, ysgrifennydd Pwyllgor Sefydlog Cymru CBR ac arweinydd ar gyfer radioleg yng Nghymru: "Mae delweddu meddygol ac arbenigedd radiolegwyr yn hanfodol ich daith bron pob claf.

"Er enghraifft, mae canlyniadau cyflym yn hanfodol ar gyfer cael Diagnose canser cynnar.

"Ond er VR y galw bin sganiau' N 'cynyddu, nid yw nifer y radiolegwyr Cymraeg sydd ar gael i' w dehongli yn cyfateb i ' r galw.

"Mae' r Modell academi newydd yn golygu y byddwn yn gallu dechrau mynd i 'r afael â phrinder sylweddol o radiolegwyr, byddwn hefyd yn medru hyfforddi' r genhedlaeth nesaf â ' r dechnoleg ddiweddaraf."

Mae 14 o feddygon iau blwyddyn gyntaf yn cael eu haddysgu yn yr Academi Ddelweddu, gyda disgwyl iddyn nhw orffen eu hyfforddiant yn 2022/23.

Fodd bynnag, mae gan yr academi y gallu ich addysgu 20 dan hyfforddiant, gyda ' r potensial ich ehangu.

Updated Date: 12 Februar 2019 01:02

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS