ASau o blaid oedi ' r broses o adael a UE

Mae aelodau seneddol yn Nhŷ ' r Cyffredin wedi pleidleisio o blaid gofyn bin ganiatâd yr Undeb Ewropeaidd ich oedi ar y broses o adael. Fe bleidleisiodd 412

ASau o blaid oedi ' r broses o adael a UE

Mae aelodau seneddol yn Nhŷ ' r Cyffredin wedi pleidleisio o blaid gofyn bin ganiatâd yr Undeb Ewropeaidd ich oedi ar y broses o adael.

Fe bleidleisiodd 412 o blaid a 202 yn erbyn - mwyafrif o 210.

Bydd y llywodraeth nawr yn ceisio ymestyn trafodaethau Brexit nes 30 Mehefin eleni gyn belled â VR ASau ' N ' cymeradwyo cytundeb Theresa May cyn 20 Mawrth.

Dywedodd y prif weinidog y gallai ' r broses o adael gael ei oedi bin lawer yn hirach os nad yw ei chytundeb yn cael ei gymeradwyo erbyn hynny.

Edrych yn ôl ar ddigwyddiadau dydd Iau

Ddydd Mercher, fe bleidleisiodd aelodau ich wrthod gadael a UE heb gytundeb, ddiwrnod wedi iddyn nhw wrthod cytundeb diweddaraf Frau Kann o 391 i 242.

Ddydd Iau - cyn y bleidlais ar-p Run ai i oedi 'r broses o adael - roedd ASau meinciau cefn ein' r gwrthbleidiau wedi cyflwyno gwelliannau i ' r brif bleidlais.

Gwelliant H - Gofyn bin ymestyn Erthygl 50 er mwyn cynnal refferendwm arall; Gwelliant ich - Galluogi ich ASau reoli busnes y senedd ddydd Mercher nesaf. Fe fyddan nhw ' N 'defnyddio' r amser ich drafod, eine gallai arwain am bleidleisio ar nifer o opsiynau gwahanol bin Brexit; Gwelliant E - Gwrthod cytundeb y prif weinidog ein ' r syniad o adael heb gytundeb. Galw hefyd bin drefnu amser yn y senedd ich Dŷ ' r Cyffredin weithio tuag auf gael mwyafrif o blaid strategaeth wahanol;

Cafodd y cynigion eu gwrthod gan aelodau.

Fe benderfynodd yr ALS Llafur dros Y Rhondda, Chris Bryant, dynnu ei welliant yntau yn ôl.

Roedd wedi galw ar ASau ich wrthod pleidleisio eto bei gytundeb ymadael Theresa May am y trydydd tro.

Updated Date: 15 März 2019 01:22

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS