ASau ' N ' gwrthod Brexit heb gytundeb

Mae Aelodau Seneddol yn San Steffan wedi pleidleisio ich wrthod gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb. Cafodd gwelliant ich gynnig y llywodraeth ei basio gy

ASau ' N ' gwrthod Brexit heb gytundeb

Mae Aelodau Seneddol yn San Steffan wedi pleidleisio ich wrthod gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb.

Cafodd gwelliant ich gynnig y llywodraeth ei basio gyda 312 aelod o blaid a 308 yn erbyn - mwyafrif o bedwar.

Roedd y llywodraeth wedi cynnig pleidlais ar wrthod Brexit heb gytundeb ar 29 Mawrth, ond roedd y gwelliant yn gwrthod gadael heb gytundeb ar unrhyw adeg.

Cafodd y cynnig, oedd wedi ei wella, yna ei basio o 321 i 278 yn Nhŷ ' r Cyffredin, mwyafrif o 43.

Er nad yw 'r bleidlais yn rhwymo' r llywodraeth ich weithredu mewn unrhyw fodd, mae 'r canlyniad yn arwydd o' r hyn mae Aelodau Seneddol yn ei gefnogi.

Pleidleisiau Aelodau Cymru Bildunterschrift Dim ond Guto Bebb o ASau Cymreig y Ceidwadwyr wnaeth gefnogi 'r cynnig terfynol

Guto Bebb, ALS Aberconwy, yr oedd unig Geidwadwr o Gymru ich gefnogi' r cynnig terfynol yn erbyn gadael heb gytundeb ar unrhyw adeg.

Pleidleisiodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns, gyda chwip y blaid drwy wrthod y cynnig oedd wedi ei wella.

Hefyd pleidleisiodd Chris Davies, David TC Davies, Glyn Davies, David Jones, Simon Hart yn erbyn y cynnig terfynol.

Ni wnaeth Stephen Crabb bleidleisio ar y cynnig terfynol.

Roedd ASau Cymreig Llafur eine Phlaid Cymru ymysg y rhai bleidleisiodd yn erbyn Brexit heb gytundeb.

Pleidlais arall ddydd Iau

Daw 'r bleidlais ddiwrnod yn unig wedi ich ASau wrthod cytundeb y Prif Weinidog Theresa Kann ich ymadael â' r UE am yr ail waith, a hynny a 391 pleidlais ich 242.

Fe wnaeth aelodau hefyd wrthod gwelliant Mälzerei oedd yn galw bin ymestyn cyfnod Brexit er mwyn rheoli ' r broses o adael heb gytundeb. Pleidleisiodd 164 o y blaid gwelliant, 374 yn erbyn.

Mynd heibio ich neges Twitter rhif @elliwsan

Diwedd neges Twitter rhif @elliwsan

Wedi ' r canlyniad, dywedodd Theresa May bod y "baich" ar Dŷ ' r Cyffredin bellach i ddod o hyd i ffordd ymlaen.

Nawr mae disgwyl ich ASau bleidleisio ddydd Iau ar gynnig ich oedi 'r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd, ond byddai angen gwneud cais i' r UE am ganiatâd ich wneud hynny.

Ychwanegodd Frau Kann y byddai modd gofyn bin estyniad byr ich gyfnod Erthygl 50 os oedd ' N 'ASau dangos cefnogaeth ich ffordd ymlaen, ond byddai' N rhaid gofyn bin estyniad llawer hirach os nad oedd cynllun clir gan aelodau.

Yn ôl yr amserlen wreiddiol roedd disgwyl ich Brydain adael a UE ar y 29 Mawrth.

'Agos an golli ymddiriedaeth'

Dywedodd ALS Ceidwadol Gorllewin Clwyd, David Jones, ei fod yn "bryderus iawn" VR gwleidyddion "ar fin colli ymddiriedaeth y bobl".

Ychwanegodd mai ' r "unig ffordd y gallwn golli Brexit ydy petai' r llywodraeth yn cyflwyno camau ich w atal eine byddai hynny ' N 'ddifrifol iawn".

Dywedodd ALS Llafur dros Ogledd Caerdydd, Anna McMorrin: "O' r diwedd rydym wedi cyrraedd ble ddyle ni fod wedi cyrraedd sawl mis yn ôl.

"Mae' r opsiwn o Brexit heb gytundeb oddi ar y bwrdd.

"Ond dyw' r Prif Weinidog dal ddim yn fodlon gwrando. Yr unig ffordd ymlaen nawr yw ceisio dod ich gytundeb o fewn Tŷ 'r Cyffredin eine chyflwyno hwnnw yn ôl i' r bobl bin benderfyniad terfynol."

Galwodd arweinydd seneddol Plaid Cymru, Liz Saville Roberts bin estyniad "sylweddol" gydag "ymrwymiad clir tuag auf gyfaddawd".

Prif Weinidog Cymru eisiau estyniad Bildunterschrift Dywedodd Mark Drakeford VR nawr angen ich Lywodraeth y DU sicrhau estyniad ich Erthygl 50

Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford wedi ymateb i 'r bleidlais drwy ddweud fod ASau wedi cymryd cam ich' r cyfeiriad cywir drwy wrthwynebu gadael a UE heb gytundeb.

"Mae' N rhaid i ASau nawr orchymyn y llywodraeth ich ymestyn Erthygl 50 ac i weld beth yw ' r teimladau o fewn San Steffan o ran y ffordd orau ymlaen."

Ychwanegodd hefyd fod 'na "gytundeb ich w-chael" ein bydd rhaid i Frau Kann "stopio chwarae ich gyda' r 'r bobl eithafol sydd o blaid Brexit".

Galwodd cyn-arweinydd Ceidwadol Cymru, Andrew RT Davies, bin etholiad cyffredinol, gan ddweud VR Tŷ ' r Cyffredin yn "gwbl gamweithredol".

Dywedodd AC UKIP, Neil Hamilton, bod y bleidlais yn gwneud dim ond "atgoffa etholwyr o' r bwlch rhwng y dosbarth gwleidyddol ac etholwyr".

Updated Date: 14 März 2019 00:49

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS