AC yn amddiffyn addysg dan y blaid Lafur

Mae Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford wedi dweud na ddylai 'r cyngor sydd yng nghanol y ffrae dros gyllido ysgolion honni nad ydyn nhw' N ' gyfrifol. Gyda

AC yn amddiffyn addysg dan y blaid Lafur

Mae Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford wedi dweud na ddylai 'r cyngor sydd yng nghanol y ffrae dros gyllido ysgolion honni nad ydyn nhw' N ' gyfrifol.

Gyda Cyngor Bro Morgannwg yn dweud eu-bod yn cael £600 yn llai gan Lywodraeth Cymru ich bob disgybl na 'r cyfartaledd, dywedodd Herr Drakeford mai mater i' r cyngor ydy datrys y sefyllfa.

Mae athrawon ym Mhenarth wedi dechrau glanhau coridorau eine thoiledau ar benwythnosau ich geisio arbed arian.

Yn ôl yr ysgolion, dyw gweinidogion ym Mae Caerdydd ddim yn darparu digon o gyllid.

Mynnodd y Gweinidog Brexit Jeremy Miles bod y llywodraeth wedi gwneud popeth y gallen nhw ich amddiffyn "gwasanaethau rheng-flaen", er gwaethaf "toriadau llym" llywodraeth San Steffan.

Daeth sylwadau ' r ddau ar drothwy cynhadledd wanwyn Llafur Cymru yn Llandudno.

Athrawon ich lanhau ysgolion ich w rhoi ar osod Gwariant fesul disgybl '£500 yn'

Mae penaethiaid ysgolion ym Mhenarth wedi ysgrifennu bei rieni ' N 'dweud VR eu cydweithwyr yn glanhau' r adeiladau ar benwythnosau er mwyn eu llogi ich godi arian.

"Yn y flwyddyn sydd i w ddod, bydd yna £zwischen 880 und yn llai gan Lywodraeth Cymru ich w wario nag y bydde ganddo ni o ganlyniad i' r toriadau dwfn sydd wedi ei weithredu gan y llywodraeth Geidwadol," meddai Herr Miles.

"Ry-N-ni wedi gwneud popeth o fewn ein gallu ich amddiffyn y gwasanaethau rheng flaen ac i amddiffyn gwasanaethau awdurdodau lleol."

'Mater iddyn nhw'

Ond dywedodd Herr Drakeford: "Dydi hi ddim yn glir i mi pam VR Bro Morgannwg mewn sefyllfa unigryw yn teimlo nad ydyn nhw' N gallu darparu addysg ich w-Anlage ar ddydd Gwener. Mae hwnnw ' N ' gwestiwn sydd angen iddyn nhw ei ateb.

"Ry-N-ni wedi darparu mwy o gyllid ar gyfer addysg nad erioed o' r blaen. Ry 'N ni wedi talu' r cynnydd yn nhal athrawon. Ry 'N ni wedi talu' r cynnydd ym mhensiynau athrawon.

"Mae awdurdodau addysg eraill yng Nghymru wedi gallu dod-ich ben gyda' r cyllid mewn ffordd na sydd wedi arwain am argyfwng y mae Bro Morgannwg yn credu y mae ynddi.

"Mater iddyn nhw ydi ich ddatrys hyn eine dydyn nhw methu honni fel arfer nad ydyn nhw' N ' gyfrifol bin y gwasanaethau pan mae ganddyn nhw gyfrifoldeb llawn eine democrataidd."

'Pwysau sylweddol'

Ychwanegodd Herr Miles: "Ry' N ni ' N cydnabod yn llwyr VR yna bwysau sylweddol ar bobol ich ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

"Ond drwy elwa o ddatganoli eine Llywodraeth Cymru sy' N cael ei arwain gan y blaid Lafur ry-N-ni wedi gallu blaenoriaethu 'r adnoddau hynny sy' N 'prinhau, sy' N ' golygu ein bod yn gwneud popeth y gallen ni ich amddiffyn y gwasanaethau rheng-flaen.

"Ond os ydw ich' N siarad gyda chyd-weithwyr ar zieht Cymru sy ' N 'darparu' r gwasanaethau hynny, maen nhw -, heb-os, dan bwysau."

Byddai ' r sefyllfa "hyd yn oed yn waeth" os-na fyddai Llafur yn arwain y llywodraeth ym Mae Caerdydd, meddai.

Er mai 'r blaid Lafur sy' N 'arwain Llywodraeth Cymru, mae' r gweinidog addysg Kirsty Williams, yn aelod o ' r Democratiaid Rhyddfrydol.

Updated Date: 12 April 2019 00:53

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS